ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทย์แผนไทย รพ.ราษีไศล พัฒนาวิธีบำบัดรักษาโรคลมตะกังหรือ โรคปวดศีรษะไมเกรน  โดยใช้การนวดสายราชสำนักผสมผสานกับการประคบสมุนไพร ครั้งละ 45 นาที นวด 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ผลพบว่า อาการปวดศีรษะลดลง ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น เป็นทางเลือกการรักษาที่ปลอดภัย แก้ไขตรงสาเหตุ ไม่ต้องกินยา  

ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี  2557 ที่จังหวัดเชียงใหม่ นายอิทธิพล ตาอุด แพทย์แผนไทย ประจำโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้เสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยสายราชสำนักร่วมกับการประคบสมุนไพร ต่อการลดความเจ็บปวดของโรคลมตะกังหรือโรคไมเกรน ( Migraine) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันและเศรษฐกิจที่แข่งขันกันสูงขึ้น ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดความเครียด โดยโรคไมเกรนหรือโรคลมตะกัง จัดเป็นโรคทางระบบประสาทที่แฝงมากับความเครียดและพบได้บ่อย มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมาก เนื่องจากผู้ป่วยจะมีความทุกข์ทรมานปวดศีรษะเป็นๆ หายๆ จะมีอาการปวดตึง ร้าวไปที่บริเวณกล้ามเนื้อรอบๆ กระโหลกศีรษะ หน่วงที่บริเวณขมับ และมีอาการอื่นร่วมด้วย ได้แก่ ตามัว มองเห็นภาพซ้อน อาการปวดมีความรุนแรงแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการบำบัดรักษาผู้ป่วยไมเกรนด้วยการนวดไทยสายราชสำนักร่วมกับการประคบสมุนไพร เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยไมเกรน

นายอิทธิพลกล่าวว่า ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการศึกษาในผู้ป่วยโรคไมเกรนที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาและไปรับบริการที่โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 30 คน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 – เมษายน 2557 โดยใช้วิธีการนวดไทยสายราชสำนักและประคบลูกประคบสมุนไพรตาม ใช้เวลาเพียง 45 นาทีต่อครั้ง แบ่งเป็นนวด 30 นาที และประคบสมุนไพรอีก 15 นาที ทำ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ วันเว้นวัน จากการประเมินผลพบว่าได้ผลดี อาการปวดทุเลาขึ้น ก่อนนวดผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยความเจ็บปวดอยู่ที่ 6.07 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน แต่หลังจากนวดในครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ยความเจ็บปวดลดลงเหลือ 3.63 คะแนน ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น อาการปวดศีรษะลดลงมาก ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น      

ทั้งนี้ จุดเด่นของศาสตร์การแพทย์แผนไทย เป็นศาสตร์ที่เริ่มดูแลรักษาตัวเองที่ต้นเหตุมากกว่าปลายเหตุ เน้นรักษาแบบองค์รวม ไม่เน้นรักษาตามอาการ เนื่องจากหากสามารถรักษากำจัดต้นเหตุหมดไป อาการของโรคก็จะหายขาดหรือลดลงไปด้วย ดังนั้นการบำบัดรักษาโดยใช้การนวดราชสำนัก ควบคู่กับการประคบลูกประคบสมุนไพร จึงเป็นทางเลือกของการรักษาผู้ป่วยโรคไมเกรน ค่ารักษาประมาณครั้งละ 200 บาท และไม่ต้องกินยา  

นายอิทธิพลกล่าวต่อไปว่า สูตรในการนวดแบบราชสำนักเพื่อบำบัดอาการปวดไมเกรนนั้น จะเน้นจุดนวดสำคัญ 8 จุด ได้แก่ 1.นวดพื้นฐานหลัง  2.นวดพื้นฐานแขนด้านนอก 3.นวดพื้นฐานแขนด้านใน 4.นวดพื้นฐานบ่า 5.กดจุดสัญญาณหลัง 6.กดจุดสัญญาณหัวไหล่ 7.นวดเส้นโค้งคอ และ 8.กดจุดสัญญาณที่ศีรษะด้านหลัง  และการประคบร้อนจากลูกประคบสมุนไพรจะช่วยทำให้อาการดีขึ้น เพราะความร้อนจากสมุนไพรช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว คลายความเจ็บปวดลงได้ โดยประคบเป็นเวลา 15 นาที ทั้งนี้ โรงพยาบาลราษีไศลได้ผลิตลูกประคบสมุนไพรเองด้วย มีส่วนผสมสมุนไพร 8 ชนิด ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน ผิวมะกรูด ใบมะขาม  ตะไคร้ ใบหนาด เกลือ และการบูร

สำหรับการนวดไทยจะมี 2 แบบ คือ นวดแบบเชลยศักดิ์ คือการใช้นิ้วมือ ฝ่ามือ อุ้งมือ สันมือ ศอก เข่า มีการทุบ กด บิด ดัด ตี มีการบิดและดัดบริเวณต่างๆ ของผู้ป่วย ส่วนการนวดแบบราชสำนัก ซึ่งเป็นการนวดที่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย โดยใช้นิ้วมือเป็นหลักและใช้อุ้งมือ สันมือร่วมด้วย ไม่มีการดัด บิด ทุบ ตี ในบริเวณที่ทำการนวด มีการลงน้ำหนักของนิ้วมือบริเวณจุดนวดหรือที่เรียกกันว่า การแต่งรสมือ มีจังหวะนิ้วมือในการนวดคือ หน่วง เน้น นิ่ง เพื่อกระตุ้นให้เลือดและกระแสประสาทไปเลี้ยงบริเวณที่ต้องการรักษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง