ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติครม.เห็นชอบ โยกย้ายรองปลัดแล้ว นพ.อำนวยยังเหนียวในตำแหน่งรองปลัด ส่วนนพ.ชาญวิทย์ ปิ๋วไปเป็นผู้ตรวจ นพ.สุรเชษฐ์ และนพ.สุริยะ ขึ้นเป็นรองปลัดเสียบแทน ส่วนนพ.สมศักดิ์ รองอธิบดีคร. เลื่อนขั้นเป็นผู้ตรวจ คาด นพ.ศุภกิจ ที่เคยเป็นเต็งรองปลัด จะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนตำแหน่งผู้ตรวจที่ว่างอีก 2 ตำแหน่งที่จะเข้าครม.สัปดาห์หน้า จะเป็น พญ.ประนอม สาธารณสุขนิเทศก์ และนพ.สุเทพ ผู้ช่วยปลัด ขึ้นแทน

14 ต.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้(14 ต.ค.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนั้น ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหารระดับสูง ดังนี้

1.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ จากรองปลัดสธ. ไปเป็นผู้ตรวจราชการ

2.นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย จากผู้ตรวจราชการเขต 8 ขึ้นเป็นรองปลัดสธ.

3.นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ จากผู้ตรวจราชการเขต 5 ขึ้นเป็นรองปลัดสธ.

4.นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ จากรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการ

สำหรับการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ และสาธารณสุขนิเทศก์นั้น คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบของครม.อีกคครั้งในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ การโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขในปีนี้ นับว่ามีความล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น โดยปกตินั้น จะต้องมีการโยกย้ายก่อนเดือนตุลาคม หรือก่อนที่จะขึ้นปีงบประมาณใหม่ แต่สำหรับปีนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า โผโยกย้ายข้าราชการระดับ C10 ของสธ. มีการวิพากษ์วิจารณ์ ผ่านการต่อรองหลายครั้ง และถูกตีกลับจากครม.ให้กลับมาพิจารณาใหม่ จนกระทั่งมาลงตัว ครม.เห็นชอบในวันนี้

มีรายงานว่า แรกเริ่มนั้น จะมีการผลักดัน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ซึ่งนั่งอยู่ในตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรคมานานให้ขึ้นมาเป็นรองปลัด แต่ถูกประชาคมสาธารณสุขแถลงการณ์คัดค้าน ว่าผิดธรรมเนียมเพราะเป็นการโยกย้ายข้ามรุ่น ต้องผ่านการเป็นผู้ตรวจราชการก่อนจึงจะขึ้นมาเป็นรองปลัดได้ ซึ่งนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์นั้น มีความใกล้ชิด กับ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ. ก่อนจะมาลงตัวในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

ขณะที่ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย นั้น ถูกวางตัวจาก นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. ให้ขึ้นเป็นรองปลัดมานานแล้ว ก่อนที่จะมีทีมรัฐมนตรีใหม่ เนื่องจากทำผลงานได้ดีจากเขตบริการสุขภาพที่ 8 อย่างไรก็ตาม การขึ้นเป็นรองปลัดครั้งนี้ นพ.สุรเชษฐ์ก็ถูกมองว่าเป็นเครือข่ายของสายแพทย์ชนบทมากกว่าเป็นสายของปลัดณรงค์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า นพ.สุรเชษฐ์ นั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเครือข่ายแพทย์ชนบท และประธานชมรมแพทย์ชนบทคนปัจจุบัน

ด้านนพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการเขต 5 นั้น ถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ นพ.สมศักดิ์ รมช.สธ.

ขณะที่ชื่อของ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คาดว่าจะขึ้นเป็นรองปลัดนั้น น่าจะยังอยู่ในตำแหน่งเดิม  ส่วนตำแหน่งผู้ตรวจราชการที่ว่างอีก 2 ตำแหน่ง มีรายงานว่า พญ.ประนอม คำเที่ยง จากสาธารณสุขนิเทศก์ และ นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ จากผู้ช่วยปลัด จะได้ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการด้วย