ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“แกนนำเครือข่ายพยาบาล” เผยรับได้เกณฑ์การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการรอบ 3 สัดส่วนทุกวิชาชีพเท่ากัน หลังจจากบรรจุรอบแรกและรอบที่ 2 ค่อนข้างมีปัญหา แต่รอบที่ 3 ผ่านการหารือจนได้ข้อสรุปเดินไปด้วยกัน โอดค่าตอบแทน พกส. ไม่ได้ตามข้อตกลงที่วางไว้ แจงมีหลายคนไม่พอใจ และต้องการจะลาออก แต่ขอให้รอดูก่อนว่า เมื่อบรรจุเป็นขรก.ไปแล้ว อาจจะมีเงินบำรุงรพ.เหลือเพิ่มขึ้น และนำมาเพิ่มค่าตอบแทนได้

นายเอกชัย ฝาใต้

25 พ.ย.57 นายเอกชัย ฝาใต้ กรรมการสภาการพยาบาล ในฐานะแกนนำเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการ ว่า ในการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการรอบแรกและรอบที่ 2 ค่อนข้างมีปัญหามาก แต่จากการหารือถึงหลักเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการรอบที่ 3 ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อสรุปให้ทุกวิชาชีพที่จบการศึกษาไม่เกินปีการศึกษา 2555 เท่าๆ กัน รวม 3 รอบไม่เกิน 66% ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ทุกวิชาชีพเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องเดินไปพร้อมกัน

โดยในส่วนของวิชาชีพพยาบาลรอบแรกบรรจุไปประมาณ 21% รอบที่ 2 บรรจุไป 23% ดังนั้นรอบ 3 จึงน่าจะได้รับการบรรจุประมาณ 22% ขณะที่ลูกจ้างวิชาชีพพยาบาลตอนนี้ที่ยังรอบรรจุคิดตามปีที่จบการศึกษา 2555 ประมาณ 4,000 คน ปี 2554 ประมาณ 2,000 คน และปี 2553 ประมาณ 300 คน รวมประมาณ 6,000 คน แม้อัตราตำแหน่งที่ได้มารอบที่ 3 จำนวน 22% ไม่เพียงพอแต่ก็สามารถยอมรับได้ เนื่องจากตอนแรกตั้งเป้าไว้ 75% ตามมติครม. แต่ตอนนี้กำลังคนเพิ่มขึ้นจึงต้องจัดสรรให้กับทุกวิชาชีพในอัตราที่เท่ากัน นอกจากนี้ที่ประชุมยังระบุว่าหลังจากนี้จะมีตำแหน่งที่ว่างจากการลาออก การเกษียณอีกทุกปี และอาจจะขอกรอบอัตรากำลังเพิ่มขึ้นอีก

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามตอนนี้ที่ยังไม่พอใจคือเรื่องค่าตอบแทนการจ้างงานแบบใหม่ คือเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) เพราะไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ว่าไว้ ตรงนี้ต้องรอดูต่อไปว่าหลังจากมีคนส่วนหนึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วจะทำให้เงินบำรุงรพ.เหลือเยอะขึ้นแล้วจะถูกนำมาใช้เป็นค่าตอบแทนหรือไม่ เพราะตอนนี้น้องๆ หลายคนค่อนข้างไม่พอใจ หลายคนต้องการที่จะลาออก แต่ตนขอเอาไว้ว่าให้รอเวลาสักพัก.