ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.มติชน : ผอ.รพ.แม่สอดเผย รพ.ต้องแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาลให้กลุ่มคนไร้สัญชาติที่ไม่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพที่มารักษาในรพ.มาตลอด จึงหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเจรจาขอให้ผู้ป่วยช่วยจ่ายค่ายาบ้าง ซึ่งก็ได้บ้างแต่ไม่ทั้งหมด

นพ.จรัล วิวัฒน์คุณูปการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก กล่าวถึงปัญหาการแบกรับภาระกับบุคคลที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพและประกันสังคมที่มาใช้บริการโรงพยาบาลแม่สอด โดยไม่มีค่ารักษาพยาบาลว่า ผู้ป่วยเหล่านี้มาจากพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก คือ อ.พบพระ แม่ระมาด แม่สอด ท่าสองยาง และอุ้มผาง ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยนอก เป็นผู้ป่วยด้อยโอกาส และผู้ป่วยใน ทางโรงพยาบาลแบกรับค่าใช้จ่ายแบบสูญเปล่า มาตลอด คือ ปี 2552 คิดเป็นเงิน 46 ล้านบาท ปี 2553 จำนวน 46 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 46 ล้านบาท ปี 2555 จำนวน 52 ล้านบาท ปี 2556 จำนวน 58 ล้านบาท และปี 2557 จำนวน 48 ล้านบาท

นพ.จรัล กล่าวว่า ส่วนตัวเลขที่ลดลงในปี พ.ศ.2557 นั้น เพราะทางโรงพยาบาลแม่สอดได้แก้ปัญหาด้วยการเจรจา ขอให้ผู้ป่วยและทางญาติผู้ป่วยช่วยจ่ายค่ารักษา ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือบ้าง แต่ได้ไม่ทั้งหมด ทำให้แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ส่วนการแก้ปัญหาอื่นๆ คือ ได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) และจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหาทางช่วยเหลือตลอด

ที่มา : นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 6 ม.ค. 2558 (กรอบบ่าย)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง