ตาก

 • นักสาธารณสุข รพ.แม่ระมาด ทำเพลง “หมอหัวใจนักเพลง” บทเพลงเพื่อบุคลากรสายสุขภาพ กระตุ้นประชาชนดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค NCDs เผยหัวใจรักเพลง ทุ่มทุนเอง พร้อมดึงเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ร่วมแสดง MV เชิญชวนร่วมดาวน์โหลดเพื่อประกอบกิจกรรม ฟังทั่วประเทศ
  2019-04-16 14:45
 • ทีมกรรมการทันตแพทยสภาลงพื้นที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เยี่ยมชมรูปแบบการจัดบริการทันตกรรมแก่ประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ภูเขาสูงชัน/ทุรกันดาร ด้านเสียงสะท้อนจากบุคลากรในพื้นที่ชี้ "ทันตาภิบาล" คือหัวใจสำคัญในการให้บริการในพื้นที่ห่างไกล แต่ยังไม่มีตำแหน่งบรรจุ ฝากการบ้านนายกทันตแพทยสภาช่วยประสาน สธ. หาตำแหน่งบรรจุให้ด้วย
  2018-12-18 12:26
 • "ข้อดีอีกประการเมื่อถ่ายโอนมาอยู่กับ อบต. คือได้งบประมาณมากขึ้น ทั้งงบจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนเข้ามา ปีแรกที่ขอไปได้รถยนต์มา 3 คัน รถ EMS 1 คัน รถขับเคลื่อน 4 ล้ออีก 2 คันเพื่อใช้ส่งตัวผู้ป่วย"
  2018-12-13 13:05
 • รพ.แม่สอด เผย อสต.แม่สอดกลไกสำคัญเชื่อมต่อระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ หนุนงานส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรคประสบผลสำเร็จ เน้นกลยุทธ์ดูแลคนต่างชาติในชุมชนด้วยกัน ระบุหากขาด อสต. หวั่นทำโรคระบาดเพิ่มขึ้น หนุน สธ.ตั้งเขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ กำหนดบทบาท อสต. พร้อมมอบสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจรุกงาน อสต.ต่อเนื่อง
  2017-12-26 16:35
 • ผอ.รพ.แม่ระมาด เผยผลสำเร็จ “โครงการห้องคลอดปลอดเด็กไร้รัฐ” ช่วยลดปัญหาคนไทยไร้สัญชาติในพื้นที่ เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ ระบุประชากร จ.ตาก เกือบครึ่งไร้สัญชาติ ส่วนใหญ่เป็นคนไทย แถมร้อยละ 70 ไม่มีหลักประกันสุขภาพ ซ้ำเข้ารักษาจ่ายเงินเองยังส่งผลบริการแตกต่าง ทั้งจ่ายแพงกว่า รักษาแตกต่าง ส่งต่อยาก และไม่ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายด้านสุขภาพ
  2017-08-08 19:41
 • “หมอวรวิทย์” ผอ.รพ.อุ้มผาง ชี้ กองทุนคืนสิทธิช่วยให้ผู้มีปัญหาสถานะทั่วประเทศเข้าถึงบริการ ชาวบ้านรู้สึกไม่ถูกรัฐทอดทิ้ง เปรียบงบประมาณเป็นแหล่งทุนช่องทางที่ 4 เสริมสภาพคล่องโรงพยาบาล ลดภาระค่าตอบแทน-สาธารณูปโภค
  2017-07-24 23:50
 • ที่นอนน้ำยางพาราเพื่อป้องกันแผลกดทับ ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ ผลงาน กานต์ชนิต เทอดโยธิน พยาบาล รพ.สต.บ้านชะลาด ต.ป่าม่วง อ.เมือง จ.ตาก ซึ่งคลุกคลีอยู่กับสภาพความเดือดร้อนของผู้ป่วยแผลกดทับมาตลอดชีวิตการทำงาน โดยเฉพาะกับผู้ป่วยยากจนที่เข้าไม่ถึงทางเลือกในการรักษา จึงตัดสินใจทุ่มเทสรรพกำลังและทรัพยากรที่มีอย่างหมดหน้าตัก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลดเปลื้องความทุกข์เหล่านั้น
  2017-05-17 18:14
 • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  การเสียชีวิตของ นายสิงห์คำ เอื้อวิบูลย์ศรี ผอ.รพ.สต.บ้านหนองบัว อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตกเหว จากการเดินทางไปทำงานส่งเสื้อฟอร์มของ อสม.และอุปกรณ์ให้ อสม.ในพื้นที่ห่างไกลด้วยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่ง อสม.ที่เดินทางไปด้วย 2 ราย ได้รับบาดเจ็บนั้น สำหรับหมออนามัยในพื้นที่ทุรกันดารแล้ว ต่างทราบดีว่าการทำงานเพื่อประชาชนมีความยากลำบากในการเดินทาง แต่ภารกิจเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ก็ทำให้พวกเขาไม่ย่อท้อ และต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อการให้บริการประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแค่นั้น สำนักข่าว Health Focus จึงขอนำเสนอภาพการทำงานของหมออนามัยในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง จ.ต
  2016-03-20 12:05
 • สลด “สิงห์คำ เอื้อวิบูลย์ศรี” ผอ.รพ.สต.บ้านหนองบัว หมออนามัยท่าสองยาง จ.ตาก ขับรถตกเหวเสียชีวิต ขณะไปมอบอุปกรณ์ให้ อสม. หมออนามัยทั่วประเทศระดมทุนช่วยเหลือครอบครัว เผยประวัติเป็นคนทำงานทุ่มเท ช่วยเหลือประชาชนบนพื้นที่ห่างไกล แม้เดินทางยากลำบาก เสี่ยงอันตราย จนได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศเมื่อปี 35 กำหนดการฌาปนกิจวันจันทร์ที่ 21 มี.ค.นี้
  2016-03-20 09:26
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : แม้ว่าการแก้ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ จะเดินทางมาไกลหลายทศวรรษ ความก้าวหน้าของกฎหมายและการรับรู้ของผู้คนจะดีขึ้นตามลำดับ แต่คนที่ตกอยู่ในวังวนนี้ยังคงมีอยู่ไม่น้อยและในเงื่อนไขที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวนอกจากจะเป็นโจทย์ใหญ่ ของนักกฎหมายและนักสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังสร้างความหนักใจให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง นั่นคือคุณหมอที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลชายแดน
  2015-09-27 13:59
 • “หมอวรวิทย์” เผย ปี 57 รพ. 5 อำเภอ จ.ตาก รับภาระรักษาผู้ไม่มีสิทธิระบบรักษาพยาบาล 117 ล้านบาท เฉพาะที่ รพ.อุ้มผาง 31 ล้านบาท หวั่นหลังเปิด AEC ทำผู้ป่วยตามแนวชายแดนไหลเข้ารับการรักษาเพิ่ม วอนรัฐบาล พร้อมเสนอตั้ง “กองทุนมนุษยธรรม” ช่วยลดภาระ รพ.หลังแบกรับ 10 ปี วิ่งหาเงินสนับสนุนรักษากลุ่มคนไม่มีสิทธิ์ฯ เหตุงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่เอื้อ แถมรัฐไม่อุดหนุน พร้อมรอวัดฝีมือ “หมอรัชตะ-หมอสมศักดิ์” หลังประกาศ 3 มาตรการแก้ไขปัญหา รพ.ชายแดน หลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
  2015-02-02 14:14
 • รมว.สธ. เตรียมเสนอ ครม.แก้ไขสถานะสิทธิคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ที่ยังรอการพิสูจน์สิทธิ ให้ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ ลดวิกฤติการเงิน รพ.อุ้มผาง จ.ตาก และรพ.พื้นที่ชายแดนอื่นๆ พร้อมแยกสูตรจัดสรรงบรายหัวแตกต่างจากพื้นที่ปกติ ขณะที่สธ.จะเป็นเจ้าภาพประสานงานองค์กรระหว่างประเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนให้ช่วยเรื่องสุขภาพของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มารักษา
  2015-01-17 20:54

Pages