ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การเสียชีวิตของ นายสิงห์คำ เอื้อวิบูลย์ศรี ผอ.รพ.สต.บ้านหนองบัว อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตกเหว จากการเดินทางไปทำงานส่งเสื้อฟอร์มของ อสม.และอุปกรณ์ให้ อสม.ในพื้นที่ห่างไกลด้วยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่ง อสม.ที่เดินทางไปด้วย 2 ราย ได้รับบาดเจ็บนั้น สำหรับหมออนามัยในพื้นที่ทุรกันดารแล้ว ต่างทราบดีว่าการทำงานเพื่อประชาชนมีความยากลำบากในการเดินทาง แต่ภารกิจเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ก็ทำให้พวกเขาไม่ย่อท้อ และต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อการให้บริการประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแค่นั้น สำนักข่าว Health Focus จึงขอนำเสนอภาพการทำงานของหมออนามัยในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงสถานการณ์การทำงานเพื่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ขอบคุณภาพจากหมออนามัยในพื้นที่