ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ คิดค้นวิธีการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและ เอ็นอักเสบจากโรคเกาต์ โดยใช้ใบยอ ย่างไฟ พบว่าช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากโรคเกาต์ ได้ผลร้อยละ 90 ส่วนผู้ที่ปวดกล้ามเนื้อจากการใช้แรงเกินกำลัง ได้ผลร้อยละ 84 วิธีนี้ใช้ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่มีผลข้างเคียง

นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมวัตร แพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ศึกษาวิจัยการบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และอาการอักเสบจากโรคเก้าต์ โดยการใช้ใบยอ ย่างไฟ เนื่องจากวิธีเดิมในการบรรเทารักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและอักเสบจากโรคเกาต์ ผู้ใช้แรงงาน ออกแรงกล้ามเนื้อเกินกำลังหรือออกติดต่อกันเป็นเวลานาน จะใช้น้ำแข็งหรือน้ำเย็นประคบบริเวณที่มีการอักเสบภายใน  24 ชั่วโมง และอาจใช้ยาทาเพื่อลดการอักเสบเฉพาะที่ เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้ออย่างเฉียบพลัน โดยที่โรงพยาบาลศิลาลาด มีผู้ป่วยกลุ่มนี้ใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ 160 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงาน  อายุ 35-60 ปี เข้ารักษาเฉลี่ยปีละ 6 ครั้งต่อคน ผู้ป่วยบางคนมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากต้องใช้บริการถึงเดือนละ 2 ครั้ง จึงได้คิดค้นวิธีการบรรเทาอาการปวดที่ประชาชนสามารถทำได้เอง โดยนำสมุนไพรพื้นบ้าน คือ ใบยอ ที่ใช้ทำห่อหมก ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ทุกครอบครัวจะมีปลูกไว้ที่บ้านและหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการรักษา เนื่องจากใบยอมีสรรพคุณแก้ไข้ ลดปวด ลดบวม อาการเคล็ดขัดยอก อาการปวดในข้อ กล้ามเนื้อแพลง แก้โรคเกาต์ ปวดตามข้อเล็กๆ ของนิ้วมือได้     

ผู้วิจัยกล่าวว่า วิธีการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อนั้น จะนำใบยอ 5-10 ใบ มาล้างให้สะอาด แล้วนำไปย่างบนเตาถ่านด้วยไฟอ่อนประมาณ 1 นาที พร้อมโรยเกลือเล็กน้อยให้ทั่วใบยอ เพื่อเพิ่มการดูดซึมของสารในใบยอ ให้มากขึ้น หลังจากนั้นนำผ้าสะอาดมาวางบริเวณที่มีอาการปวดหรืออักเสบ และวางใบยอที่ย่างไฟแล้ววางทับผ้าตาม เพื่อป้องกันความร้อนจากใบยอถ่ายเทลงผิวหนังมากเกินไป ทับนานครั้งละ 15-20 นาที วันละ 2-3 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 5-7วัน หรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น   

จากการติดตามผลการทดสอบใช้ใบยอย่างไฟใช้กับผู้ป่วยโรคเกาต์ 11 ราย ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อบวมและอักเสบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557 พบว่า อาการปวดและอักเสบกล้ามเนื้อของกลุ่มผู้ป่วยโรคเกาต์ทั้ง 11 ราย ลดลงถึง 10 รายที่มีอาการบวมตามข้อต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 99 ส่วนกลุ่มผู้มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ได้ใช้ใบยอย่างไฟ รักษา 57 ราย พบว่า 48 ราย มีอาการปวดลดลง รู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ คิดเป็นร้อยละ 84 โดยผู้ที่อาการปวดไม่ลดลง พบว่า ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง ไม่มีเวลา ไม่มีคนดูแลและไม่มีคนช่วยหาวัสดุ

ผู้วิจัยกล่าวต่ออีกว่า วิธีการรักษาอาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อด้วยใบยอนี้ ประชาชนสามารถทำเองได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องพึ่งยา ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีใบยอปลูกอยู่ที่บ้านแล้ว หากไม่มีก็สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด ซึ่งราคาไม่แพง และที่สำคัญคือไม่มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ รวมถึงเป็นการพัฒนาสมุนไพรในชุมชนให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง