ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.มติชน : ศึกระหว่าง "ประชาคมสาธารณสุข"กับ "หมอชนบท" จากกรณีการโยก นพ.วินัย สวัสดิวร จากตำแหน่งเลขาธิการ สปสช. กำลังเข้มข้น

ไม่เพียงแต่ นพ.วิชัย โชควิวัฒน จะออกมาสำทับ หากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.มงคล ณ สงขลา "พี่ใหญ่"ของแพทย์ตระกูล ส.ยังมิอาจนิ่ง

ขณะเดียวกัน พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ก็ไม่ยอมเฉย "การย้าย นพ.วินัย สวัสดิวร ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่ไม่ใช่สิ้นสุด เพราะ นพ.วินัย สวัสดิวร แม้จะเป็นเลขาธิการทำหน้าที่บริหารกองทุน แต่ก็บริหารตามมติบอร์ด"

เป้าหมายจริงๆ จึงอยู่ที่ "บอร์ด" เป้าหมายจริงๆ จึงอยู่ที่ประธานบอร์ด สปสช. ซึ่งก็คือ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

"เปิดหน้า" ชนอย่างไม่ปิดบังอำพรางไม่ทราบว่า นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลงานกระทรวงสาธารณสุขจะคิดอย่างไร

เพราะหยิก "เล็บ" ย่อมเจ็บไปยัง "เนื้อ"

ทุกอย่างก็เหมือนที่ นพ.วินัย สวัสดิวร ในฐานะ "เหยื่อ" ของสถานการณ์โดยตรง ออกมาแสดงความรู้สึกเมื่อได้รับคำสั่งตามมาตรา 44

พลันที่มีมาตรา 44 เข้ามาเกี่ยว คนย่อมคิดในเรื่อง "ทุจริต" ปฏิกิริยาที่ผู้คนในแวดวงสาธารณสุขแสดงออกดำเนินไปใน 2 ลักษณะ ดำเนินไปใน 2 ทิศทาง

อย่าได้แปลกใจ หาก พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ออกมา "ขอบคุณ" เพราะแพทย์หญิงท่านนี้อยู่ในองค์กร อันมีชื่อเต็มว่า "สมาพันธ์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป" ซึ่งมีชื่อย่อว่า "สพศท."

ยืนหยัดเคียงข้าง นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ขณะเดียวกันอย่าได้แปลกใจ หาก นพ.มงคล ณ สงขลา และ นพ.วิชัย โชควิวัฒน จะออกมาแสดงความข้องใจ เพราะ 2 ท่านนี้แนบชิดกับ "หมอชนบท" ยืนหยัดเคียงข้างองค์กรตระกูล ส.ภายในประชาคมสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน รวมถึงบางคนก็ร่วมเป็น "บอร์ด" ของ สปสช. และรับรู้คุณงามความดีของ นพ.วินัย สวัสดิวร อย่างลึกซึ้งว่าดำรงอยู่อย่างไรนี่คือ 2 ขั้ว 2 กลุ่มในแวดวง "สาธารณสุข"

ทุกอย่างจึงดำเนินไปเหมือนกับที่ หลอกวนตงสรุปความจัดเจนเอาไว้ในตอนเกริ่นนำหนังสือยุทธนิยายเรื่อง "สามก๊ก"

สรรพสิ่งในใต้ฟ้าแยกกันแล้วก็รวมกัน สรรพสิ่งในใต้ฟ้ารวมกันแล้วก็แยกกัน

ครั้งหนึ่ง บรรดาคุณหมออาจเคยรวมกันเพื่อบดขยี้ศัตรูเฉพาะหน้า โดยเฉพาะต่อรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กระทั่งเกิดรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

หลังจากนั้นการรวมกันเพื่อบดขยี้ศัตรู "ร่วม" ก็ถึงกาลสิ้นสุด นำไปสู่การแยกตัว และทำลายล้างระหว่างกันและกัน ผลก็คือ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ถูกย้ายจากตำแหน่ง "ปลัดกระทรวง" ความต่อเนื่องก็คือ นพ.วินัย สวัสดิวร ถูกตั้งคณะกรรมการสอบกรณีอันเกี่ยวกับการบริหารใน สปสช. ผลก็คือ นพ.วินัย สวัสดิวร ต้องไปเพราะมาตรา 44

ความต่อเนื่องก็คือ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ไม่ได้หวนกลับกระทรวงสาธารณสุข ขณะเดียวกันบำเหน็จ 2 บำเหน็จอันตามมาคือ 1 มาตรา 44 ที่ย้าย นพ.วินัย สวัสดิวร นำไปสู่การสอบประธานบอร์ด สปสช.

นั่นหมายถึง นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

โบราณมียอดคำเท่ 1 ซึ่งมักเอ่ยอ้างกันอยู่เสมอในแวดวงการเมือง ในแวดวงข้าราชการประจำ นั่นก็คือ "เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล"

ยากเป็นอย่างยิ่งที่จะประเมิน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ หรือ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ว่าเสมอเป็นเพียงโคถึก เพราะแท้จริงล้วนเป็นขุนพล

ชะตากรรมของ "ขุนพล" กับชะตากรรม "โคถึก" แทบไม่แตกต่างกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 29 มิถุนายน 2558