ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.นครพิงค์ พร้อมแก้ปัญหาความแออัดใน รพ. เผยพยายามแก้มาตลอด แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เตรียมขยายเตียงจาก 580 เตียง เป็น 800 เตียง ในอีก 5 ปีหน้าหน้า พ้อต้องการพยาบาลเพิ่มอีก 600 คน แต่คงหายาก เหตุผลิตได้น้อย ระบุปีที่ผ่านมาต้องการ 100 คน แต่ได้มาแค่ 35 คน ระบุปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้คือห้องไอซียูไม่พอ

นพ.ธำรง หาญวงศ์

นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงปัญหาคนไข้แออัด รอคิวนานใน รพ.ว่า ทาง รพ.ได้พยายามแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด แต่เนื่องจาก รพ.นครพิงค์นั้น เดิมถูกวางเป็น รพ.ระดับอำเภอ แต่ต้องมาเปลี่ยนเป็น รพ.ระดับจังหวัดในภายหลัง และยังเป็น รพ.ใหม่ที่มีอายุ 30 กว่าปี ถือว่าเป็น รพ.ที่มีอายุน้อยแต่ต้องมารับงานใหญ่ จึงมีปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารรถรองรับการขยายตัวของภารกิจ รพ.ได้ ทั้ง แผนกผู้ป่วยนอก และแผนกผู้ป่วยใน

นพ.ธำรง กล่าวว่า เดิมผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่นั้น รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นหลัก แต่เมื่อมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ก็มีการย้ายประชากรที่มีสิทธิบัตรทองมาให้ รพ.นครพิงค์ดูแล ซึ่งทาง รพ.ก็พยายามแก้ไขปัญหาความแออัด ด้วยการหางบประมาณมาก่อสร้าง ขยายตึกใหม่มาโดยตลอดแต่ก็ไม่เพียงพอ และมีความพยายามที่จะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาแก้ปัญหาด้วยการนัดคิวตรวจทางอินเตอร์เน็ต เพื่อแบ่งคนไข้ให้มารักษาเป็นช่วงเวลา แต่ระบบก็ยังไม่สมบูรณ์นัก  จึงยังคงเห็นภาพคนไข้มารอคิวตรวจตั้งแต่เช้าและต้องรอคิวนานอยู่

“ทั้งบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ของ รพ.ไม่เพียงพอ  แต่เราวางแผนเอาไว้ว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า ทาง รพ.จะขยายจากเดิม 580 เตียง เป็น 800 เตียง ซึ่งต้องการพยาบาล เพิ่มอีกประมาณ 600 คน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาได้หรือไม่ เนื่องจากการผลิตพยาบาลทั่วประเทศไม่เพียงพอ อย่างปีที่ที่แล้วต้องการพยาบาลเพิ่ม 100 คน แต่ได้มาเพียง 35 คน ส่วนแพทย์นั้นยังไม่ขาดแคลนมากนัก” นพ.ธำรง กล่าว

นพ.ธำรง กล่าวว่า ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องความแออัดของ รพ.ตอนนี้คือ ห้องไอซียูไม่เพียงพอ ทำให้คนไข้ที่อาการไม่รุนแรงมาก แต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ประมาณ 25-30 ราย ต้องมานอนนอกห้องไอซียู แม้ว่าจะส่งผู้ป่วยหนักที่ใช้สิทธิบัตรทองไปรับการรักษาตัวที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่เพื่อรักษาต่อ เพื่อลดความแออัด แต่ก็ทำให้ รพ.มีปัญหาค่าใช้จ่าย เพราะต้องตามไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้อีก อย่างไรก็ตามอีกไม่นาน รพ.จะเปิดห้องผ่าตัด และเพิ่มเตียงห้องไอซียูให้มากขึ้น ปัญหาความแออัดก็น่าจะลดลง

นพ.ธำรง กล่าวว่า นอกจากนี้ตามนโยบายเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้จัดทำโครงการ Service Plan เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแผนที่จะได้ขยาย รพ.ชุมชนขนาดใหญ่ให้เป็น รพ.ทั่วไป (รพท.) โดยช่วงเริ่มต้นจะให้ รพ.จอมทอง และ รพ.ฝาง ขยายจำนวนเตียงเป็น 200 เตียง ภายในปีสองปีนี้ และมีแผนจะขยายเป็น รพ. 300-400 เตียงตามลำดับ และในปี 2561 จะขยายจำนวนเตียงของ รพ.สันทราย และ รพ.สันป่าตอง เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งเป็นการเพิ่มขนาด รพ. และเพิ่มความสามารถในการรักษาพยาบาล ซึ่งจะช่วยลดภาระของ รพ.นครพิงค์ และลดความแออัดของผู้ป่วยได้อีกมาก.