ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อดีต ผอ.รพ.ป่าตองแนะ ช่วงนี้เหมาะสมที่จะผลักดันนโยบายให้ รพ.สังกัด สป.สธ.ที่มีความพร้อมออกนอกระบบ เชื่อเป็นทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้ง ขาดแคลนคน-งบประมาณ ชี้หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง อนาคตกลุ่มคนยากจนจะอยู่ในสถานะลำบาก ได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพ พร้อมระบุ รพ.ป่าตองออกนอกระบบไม่สำเร็จ ทั้งที่มีความพร้อมทุกด้าน เหตุผู้บริหารใน สธ.ยังรู้สึกว่าจะเสียอำนาจ

นพ.ทวีศักดิ์ เนตรวงศ์

นพ.ทวีศักดิ์ เนตรวงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะผลักดันนโยบายการกระจายอำนาจให้โรงพยาบาลที่มีความพร้อมออกนอกระบบ โดยเชื่อว่าแนวทางนี้จะเป็นทางออกของปัญหาความขัดแย้งในระบบสาธารณสุขในขณะนี้ ทั้งเรื่องความขัดแย้งเรื่องการจัดสรรเงินระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปัญหาเงินงบประมาณที่จัดสรรแก่โรงพยาบาลไม่เพียงพอ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

“เราปล่อยให้โรงพยาบาลเอกชนเติบโต แต่โรงพยาบาลของรัฐกลับต้องมาแย่งชิงงบกัน ทั้งๆ ที่มีต้นทุนน้อยกว่าเอกชน ผมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าจะมีการทบทวนนโยบาย สนับสนุนให้โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ที่มีความพร้อมออกมาเดินด้วยตัวเองแบบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งจะช่วยลดปัญหางบประมาณ และโรงพยาบาลก็ได้พัฒนาตัวเองด้วย”นพ.ทวีศักดิ์ กล่าว

อดีต ผอ.โรงพยาบาลป่าตอง กล่าวอีกว่า หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบสาธารณสุข เชื่อว่าในอนาคตชาวบ้านและคนที่มีฐานะยากจนจะอยู่ในสถานะลำบาก ประชาชนจะได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพ เพราะคุณภาพบริการสาธารณสุขไม่ได้อยู่ที่เงินแต่อยู่ที่คน แต่ระบบราชการเป็นระบบที่ทำให้คนเฉื่อย คนทำงานดีหรือทำงานน้อยก็ได้เท่าเดิม ถามว่าจะมีสักกี่คนที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่

“ถ้าไปดูโรงพยาบาลเอกชนและรัฐ ทำไมคนยอมเสียเงินไปโรงพยาบาลเอกชนเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีกว่า ก็เพราะระบบราชการไม่ได้เอื้อให้คนดีคนเก่งได้ทำงานเต็มที่ เงินก็ไม่พอ คนก็ไม่พอ คนดีๆ ก็ถูกดึงตัวไปอยู่กับเอกชนและไม่ต้องทนอึดอัดกับระบบราชการ ประชาชนก็จะได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพ”นพ.ทวีศักดิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ผู้หลักผู้ใหญ่ สธ. มักจะมองว่าถ้าให้โรงพยาบาลออกนอกระบบเรื่อยๆ แล้ว สธ.จะไม่เหลืออะไร รู้สึกเหมือนเสียอำนาจออกไป ซึ่งเป็นความเห็นแก่ตัว คิดถึงแต่อาณาจักรของตนเอง อาจจะดูเหมือนว่ารักกระทรวง แต่กลับไม่ได้รักประชาชน ลืมมองออกไปนอกรั้วกระทรวงว่าประชาชนต้องการอะไร

“ถ้าจะทำ คนที่เป็น ผอ.โรงพยาบาลต้องเข้มแข็งมาก ต้องกล้าเผชิญกับปัญหาโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ ถ้ากับผู้น้อยไม่เข้าใจ ไม่เห็นด้วยกับการออกนอกระบบ ยังพอพูดคุยทำความเข้าใจกันได้ แต่ถ้าผู้ใหญ่แค่คนเดียวไม่เข้าใจ มันก็เดินต่อไม่ได้แล้ว อย่างผมเองตอนพยายามผลักดันโรงพยาบาลป่าตองออกนอกระบบปี 2550-2551 ก็ต้องทำความเข้าใจกับบุคลากรในโรงพยาบาลและชุมชนในพื้นที่ ต้องฝ่าฟันอาบเลือดมาเยอะ การดำเนินการก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ในกระทรวง จนกระทั่งผลักดันมาถึงขั้นจะเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแล้วประกาศลงราชกิจจานุเบกษา แต่รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไม่เห็นด้วยและบล็อกไม่ให้เอาเข้า ครม.จนเรื่องมันตกไป ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างเจ็บปวด”นพ.ทวีศักดิ์ กล่าว