ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม. ‘ประยุทธ์’ 13 ต.ค.58 เห็นชอบตั้งบอร์ด-ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลกองทุน สสส.ชุดใหม่ ตามที่ รมว.คลังเสนอ “วรากรณ์ สามโกเศศ” อธิการบดี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นั่งประธาน “มนัส แจ่มเวหา” อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ต.ค.58 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบตามที่ รมว.กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตำแหน่งตามวาระ) จำนวน 7 คน ดังนี้

1.รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการ                   

2.รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล

3.รศ.นภาภรณ์ หะวานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล

4.นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

5.นางเพชรศรี ศิรินิรันดร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

6.ศ.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

7.นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป