ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.ทำบุญครบ 8 ปี การเสียชีวิต นพ.สงวน เลขาธิการ สปสช.คนแรก พร้อมรณรงค์ เจ้าหน้าที่-ประชาชน "1 คน 1 ไปรษณียบัตรถึงนายกรัฐมนตรี ขอ นพ.วินัย สวัสดิวร คืนเลขาธิการ สปสช." แจงไม่ใช่การเรียกร้องเรื่องบุคคล แต่หากยังไม่คืนตำแหน่ง เท่ากับเป็นตราบาปว่า สปสช.ทุจริต ทั้งที่ผลสอบไม่พบการทุจริต และในระดับโลกผลงานบัตรทองได้รับการยอมรับ แต่ภายในประเทศกลับมีแต่เรื่องบ่อนทำลาย การคืนตำแหน่งจะช่วยกู้คืนภาพลักษณ์ที่ดีกลับคืนมา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) ร่วมกับ สปสช.จัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลและรำลึก 8 ปีการจากไปของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการ สปสช.คนแรกซึ่งได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ซึ่ง นพ.สงวน นับเป็นหัวขบวนที่ปฏิรูประบบสุขภาพไทยครั้งใหญ่ ในการสร้างความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพให้กับประชาชน เป็นผู้นำในการผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือที่รู้จักกันว่า 30 บาท รักษาทุกโรค หรือบัตรทอง ซึ่งก่อตั้งสำเร็จเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 หรือวันแรกที่ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้

นอกจากการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ นพ.สงวน และบุคลากร สปสช.ที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน ยังมีการบรรยายโดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิมิตรภาพบำบัด ในหัวข้อ "คุณูปการหมอหงวนจาก สปสช.สู่มูลนิธิมิตรภาพบำบัด" การบรรยายโดย นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.ในหัวข้อ “สืบสานเจตนารมณ์พี่หงวน” และการบรรยายโดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ “หมอหงวน แสงดาวแห่งศรัทธา”

ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบดอกไม้ให้กำลังใจ นพ.วินัย และเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ สปสช.และประชาชนร่วมกันเขียนไปรษณียบัตรถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรมและเรียกร้องให้คืนตำแหน่งเลขาธิการให้ นพ.วินัย สวัสดิวร ที่ถูกคำสั่งมาตรา 44 พักการปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.ตั้งแต่มิถุนายน 2558

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา ผอ.สปสช.เขต 9 นครราชสีมา กล่าวว่า การรณรงค์ 1 คน 1 ไปรษณียบัตร ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเป็นธรรมให้เลขาธิการ สปสช.นั้น ไม่ใช่การเรียกร้องในเรื่องของบุคคล แต่การคืนตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.ให้ นพ.วินัย เป็นเรื่องที่ส่งผลถึง สปสช.ในฐานะองค์กร หากยังไม่มีการคืนตำแหน่งให้ นพ.วินัย ก็เท่ากับเป็นตราบาปให้กับ สปสช.ว่าทุจริต ทั้งที่ผลการตรวจสอบทุกอย่างที่ออกมาและได้ปรากฎต่อสังคมนั้น ไม่ใช่ประเด็นการทุจริต แต่เป็นเรื่องการใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งประเด็นนี้ยังเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย อย่างที่เห็นว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อุทธรณ์ผลการตีความเพราะส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยบริการอย่างมาก จนไม่สามารถทำงานบริการประชาชนได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพได้

“ผลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพของไทยได้รับการยอมรับในระดับโลก แต่ภายในประเทศกลับมีแต่กระแสข่าวที่บ่อนทำลายระบบนี้ และหากยังไม่คืนตำแหน่งเลขาธิการ ก็เท่ากับว่า สปสช.ถูกมองในภาพลักษณ์ที่ไม่ดี เป็นตราบาปทั้งที่เป็นหน่วยงานที่เป็นพื้นที่ดูงานของหลายประเทศ และยังมีความร่วมมือกับหลายประเทศในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพระหว่างประเทศร่วมกัน การคืนตำแหน่งจะกู้ภาพลักษณ์ที่ดีของระบบคืนมาได้” นพ.ศักดิ์ชัย กล่าว

ผอ.สปสช.เขต 9 นครราชสีมา กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันที่ผ่านมาก็มีข้อเท็จจริงหลายประการที่แสดงว่า การดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.ของ นพ.วินัยตลอด 7 ปีที่ผ่านมาได้ทำให้เกิดการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เช่น การได้รับรางวัลกองทุนหมุนเวียนดีเด่น 2 รางวัลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังประจำปี 2557 และได้รับการรางวัลต่อเนื่องติดต่อกัน 7 ปี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวให้ และล่าสุดจากรายงานการประเมินผลองค์กรมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.เฉพาะประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก็ปรากฎว่าองค์การมหาชนที่มีผลคะแนนรวมสูงสุด คือ สปสช.

“รางวัลที่ได้รับก็สะท้อนว่าการดำเนินงานของ สปสช.ที่ผ่านมาภายใต้การบริหารของ นพ.วินัย มีผลงานที่ดี หากจะบอกว่าการย้ายดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น ปัจจุบันนี้การทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขก็เดินหน้าไปได้ด้วยดี ที่ผ่านมาก็เป็นความเห็นต่างในการทำงานด้วยกัน จึงขอเชิญชวนพี่น้อง สปสช.ทุกคน รวมถึงประชาชนทุกท่านร่วมกันเขียนไปรษณียบัตรถึงนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้ทางชมรมรักษ์ สปสช.จะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องให้คืนตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.ให้ นพ.วินัยด้วย” นพ.ศักดิ์ชัย กล่าว

ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ข้อความเพื่อใช้ รณรงค์ "1 คน 1 ไปรษณียบัตร” ถึงนายกรัฐมนตรี ขอ นพ.วินัย สวัสดิวร คืนเลขาธิการ สปสช. ดังนี้

“กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี

ในนามของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าประเทศไทย ขอสนับสนุนให้ลดความหวาดระแวงและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยการคืนความเป็นธรรมให้ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้งโดยเร็ว

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นาย..............................

ตำแหน่ง......................”

จ่าหน้าไปรษณียบัตรส่งไปที่ ตู้ ปณ.1111 ปณ. ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302