ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.จุฬารัตน์ ซื้อกิจการ รพ.รวมแพทย์ระยอง ซึ่งเป็น รพ.แม่ข่ายประกันสังคม  รักษาผู้ป่วยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากลูกค้าประกันสังคม และลูกค้าองค์กร มีผล 1 มี.ค.นี้ ตั้งเป้าขยายกิจการควบคู่กับการขยายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

CHG แจ้งเข้าทำสัญญารับโอนกิจการ "โรงพยาบาลรวมแพทย์ ระยอง" มูลค่า 117 ล้านบาท มีผลเป็นทางการ 1 มีนาคม 2559 นี้

นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด (BVK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CHG ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดกับ บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 117 ล้านบาท และการโอนกิจการทั้งหมดจะมีผลในวันที่ 1 มีนาคม 2559

บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีจำนวนเตียงผู้ป่วยใน 50 เตียง และมีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยนอกจำนวน 500 คนต่อวัน โดยมีผู้ใช้บริการหลักเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยองยังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายประกันสังคม ซึ่งรวมไปถึงการรักษาผู้ป่วยกองทุนทดแทน ผู้ประสบภัยจากลูกค้าประกันสังคม และลูกค้าองค์กรอีกด้วย

ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง