ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.โพสต์ทูเดย์ - บลจ.วรรณ ซุ่มตั้งกองทุนใหม่ลุยซื้อหุ้นโรงพยาบาลและธุรกิจการแพทย์ มองหลายปัจจัยหนุนราคาไปได้ไกล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกกองทุนเปิดวรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL) เปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 7-17 มี.ค.2559 ลงทุนขั้นต่ำ 1 หมื่นบาท เพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น กลุ่มโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและแนวโน้มการเติบโตสูง

ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ของบริษัทหรือธุรกิจที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีในอุตสาหกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลและทางการแพทย์ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศกำหนดไว้ไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนและจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน

นอกจากนี้ กลยุทธ์การบริหารกองทุนจะมุ่งหวังผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด จึงจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด โดยดัชนีชี้วัด ได้แก่ ดัชนีธุรกิจการแพทย์ (SET Health Care Services Sector Index) สัดส่วน 37.5% และดัชนี MSCI World Health Care Index สัดส่วน 12.5% และดัชนี Shortterm Government Bond Index สัดส่วน 50%

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นของอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย์มีการเติบโตที่ดีขึ้นต่อเนื่องในช่วง 3 ปี จากกระแสการตอบรับในด้านการดูแลสุขภาพของประชากรที่มากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยชรามากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจการแพทย์ได้รับการตอบรับอย่างดี ส่งผลให้กำไรของธุรกิจการแพทย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น

บลจ.วรรณ มองว่า การลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจการแพทย์ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อจากปัจจัยดังกล่าว โดยเฉพาะกระแสนิยมการใส่ใจสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาลและการเข้าสู่สังคมวัยชราอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ประกอบกับแนวโน้มของการควบรวมกิจการของกลุ่มโรงพยาบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจและการเข้าร่วมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ช่วยให้กำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจการแพทย์ปรับตัวดีขึ้นและผลักดันให้ราคาหุ้นกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

ที่มา : นสพ.โพสต์ทูเดย์ วันที่ 4 มีนาคม 2559

เรื่องที่เกี่ยวข้อง