ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครั้งที่ 1/2559 แล้ว ผู้เข้าสอบ 519 คน ผ่านเพียง 76 คนเท่านั้น อดีตคณบดีเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ชี้เป็นผลการสอบที่ผิดปกติมาก ควรจะต้องตรวจสอบมาตรฐานของข้อสอบ และเกณฑ์การสอบผ่าน จี้สภาฯ ชี้แจง

Facebook/Medtechtoday รายงานเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ว่า สภาเทคนิคการแพทย์ ออกประกาศลงวันที่ 26 เมษายน 2559 ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2259 มีเนื้อหาโดยสรุปว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ฯ ได้จัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน จำนวนผู้เข้าสอบ 519 คนนั้น บัดนี้ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ มีมติอนุมัติผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังกล่าวแล้ว มีผู้สอบผ่านจำนวน 76 คน

ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่านจะต้องส่งเอกสาร "คำขอสมัครเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์: สทนพ.๑" และ "คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์: สทนพ.๗" มายังสภาเทคนิคการแพทย์ หากมีข้อสงสัยในการยื่ยเอกสาร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที คุณเตือนใจ พันชนะ 086-025-9694 หรือ 099-325-6565

ด้าน รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งข้อสังเกตถึงผลการสอบที่มีผู้สอบผ่านเพียง 76 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.64 จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 519 คน ในขณะที่มีผู้สอบไม่ผ่านสูงถึงร้อยละ 85.36 ว่า ถือว่าเป็นผลการสอบที่ผิดปกติมาก ควรจะต้องตรวจสอบมาตรฐานของข้อสอบ และเกณฑ์การสอบผ่าน เพราะมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของสถาบันผู้ผลิตไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากนัก

“ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติ ตัวอย่างเช่น ข้อสอบยากเกินไป ข้อสอบไม่ตรงกับเนื้อหาที่เรียน วิธีการสุ่มข้อสอบจากคลังข้อสอบ วิธีการรวมคะแนนและประมวลผล ฯลฯ ขอให้สภาชี้แจงน่าจะดีครับ” รศ.ชูชาติกล่าว

รศ.ชูชาติ กล่าวอีกว่า ต้องมีการประเมินข้อสอบเพื่อให้ข้อสอบมีมาตรฐาน โดยให้มีทั้งข้อสอบยาก ปานกลางและง่ายปนกัน ข้อใดที่ยากมากจนไม่มีใครทำได้หรือทำได้ไม่กี่คน ควรตัดออกจากระบบคลังข้อสอบ เห็นใจผู้ที่เรียนมาอย่างหนักแต่สอบไม่ผ่าน

ขณะที่นักเทคนิคการแพทย์อาวุโสรายหนึ่ง กล่าวแสดงความเห็นในเรื่องเดียวกันว่า สภาเทคนิคการแพทย์ และอนุกรรมการจัดสอบ มีความพึงพอใจเพียงใดที่ผลสอบออกมาเป็นแบบนี้ ได้คิดถึงคุณภาพและความเหมาะสมของข้อสอบที่ใช้สอบผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และได้มีการวิเคราะห์ข้อสอบบ้างหรือไม่ และถ้ามีการวิเคราะห์ ได้นำผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ปรับปรุงพัฒนาข้อสอบอย่างไร หรือภาคภูมิใจในมาตรฐานอันสูงส่งของการสอบใบประกอบวิชาชีพแบบที่เป็นอยู่นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง