สภาเทคนิคการแพทย์

 • ปธ.อนุฯกฎหมาย สภาเทคนิคการแพทย์ แจงแนวทางเจาะเลือดใกล้บ้าน ชี้ "เจ้าพนักงานสาธารณสุข" เจาะได้ ด้านคุณภาพห้องแล็บมี 3 มาตรฐานรับรอง
  2020-01-14 12:52
 • “อนุทิน” เปิดตัวโครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ ตามนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล วางระบบการเจาะเลือดการเก็บและการส่งตัวอย่างที่สถานบริการสุขภาพ คลินิกเอกชน หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน ก่อนนัดพบแพทย์ ช่วยลดเวลาการรอในโรงพยาบาล โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดทำคู่มือหน่วยบริการเจาะเลือดและการเก็บและส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล รวมทั้งจัดอบรมให้กับแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  2020-01-13 16:19
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำร่องแนวทางเจาะเลือดใกล้บ้าน 5 โรงพยาบาลขนาดใหญ่รอบ กทม. เตรียมขยายสู่ทุกจังหวัด ลดคอขวด-ระยะเวลารอคอย คาดผู้ป่วยเหลือเวลาในโรงพยาบาลเพียง 1-1.5 ชั่วโมง
  2020-01-12 08:38
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลประชุมหารือการเจาะเลือดโดยผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น พยาบาลสามารถเจาะเก็บตัวอย่างเลือดได้ แต่ต้องพิจารณารายละเอียดให้สอดคล้องกับข้อยกเว้นของกฎหมายเทคนิคการแพทย์ และต้องแก้ไขข้อจำกัดและเงื่อนไขของวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง ตามกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ก่อนเสนอข้อสรุปแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป
  2019-04-30 12:27
 • แจงชัด รื้อคดี “พยาบาลเจาะเลือด” สภาเทคนิคการแพทย์ไม่เกี่ยว เป็นเรื่อง สสจ.นครปฐม หารืออัยการจังหวัด รับเคยทำหนังสือโต้แย้งคำให้การนายกสภาเทคนิคบิดเบือน และตอบข้อหารือ สบส. การเจาะเลือดเป็นการประกอบวิชาชีพในฐานะองค์กรวิชาชีพเท่านั้น หนุน “สภาการพยาบาล” ปรับข้อบังคับเปิดช่องพยาบาลเจาะเลือดได้อย่างถูกต้อง หลังถูก สธ.เบรก เหตุเขียนเกินกว่ากรอบวิชาชีพ พร้อมฝากกรณีที่เกิดขึ้นควรดูประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่ดูวิชาชีพเป็นหลัก หวั่นประชาชนเดือดร้อน
  2019-04-07 08:50
 • กรรมการสภาการพยาบาล เผยพยาบาลทั่วประเทศพร้อมเลิกเจาะเลือดผู้ป่วย หาก “สภาเทคนิคการแพทย์” ยัน พยาบาลเจาะเลือดไม่ได้ หลังออก กม.กั๊กพยาบาลห้ามรับจ๊อบเจาะเลือดเอกชน ส่วนเจาะเลือดใน รพ. ต้องทำภายใต้กำกับนักเทคนิคการแพทย์ ระบุไม่เคยมีมาก่อน ย้ำแค่เจาะเลือดส่งตรวจ ไม่ได้วิเคราะห์ผล ขณะที่ สบส.เตรียมเชิญทั้ง 2 สภาวิชาชีพ ร่วมหาข้อสรุป 29 เม.ย. นี้
  2019-04-07 08:41
 • “สหภาพพยาบาล” ถามเจตนา “สภาเทคนิคการแพทย์” กรณียื่นรื้อฟ้องคดี “พยาบาลนครปฐมเจาะเลือดตรวจสุขภาพ” หลังศาลแขวงนครปฐมสั่งไม่ฟ้อง ชี้เป็นประเด็นทำวุ่น กระทบพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งอาจสร้างภาระงานนักเทคนิคการแพทย์เพิ่มในอนาคต กระทบประชาชน พร้อมตั้งข้อสังเกตต้นตอผลประโยชน์ “เปิดแลปเอกชนรับตรวจ” หรือไม่
  2019-04-06 07:47
 • สภาเทคนิคการแพทย์ส่งหนังสือถึงแพทยสภา ท้วงคำนิยาม บริบาลเวชกรรมในร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม ก้าวล่วง ทับซ้อนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ทั้งยังมีความเสี่ยงเรื่องการประกอบวิชาชีพและการกำกับดูแลที่ไม่เป็นการคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการ
  2018-01-08 22:11
 • ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์เผยเหตุผลขอปรับอัตราเงิน พ.ต.ส. เป็น 3 กลุ่มตามความเชี่ยวชาญ ย้ำเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม ยิ่งมีประสบการณ์ควรได้ค่าตอบแทนมาก วอน ก.พ. เห็นใจปรับเพิ่มให้ ชี้ทำงานเสี่ยงไม่ต่างจากวิชาชีพอื่น ควรเห็นความสำคัญนักเทคนิคการแพทย์มากกว่านี้
  2017-12-31 08:01
 • สภาเทคนิคการแพทย์ชี้ “ตรวจเลือดสดหยดเดียว” ไม่ใช่ศาสตร์และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ยกกรณีต่างประเทศระบุเป็นการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่มีประโยชน์และจัดเป็นการตรวจที่แสวงหาผลประโยชน์
  2017-11-29 11:06
 • นายกทันตแพทยสภาคาดอีก 1-2 วัน ภาคีสภาวิชาชีพสาธารณสุขยื่นหนังสือถึง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-รมว.สาธารณสุข จี้ออกกฎยกเว้นเครื่องเอ็กซเรย์ทางการแพทย์ไม่ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดูแลเหมือนเดิม ย้ำกระทบทุกวิชาชีพ โรงพยาบาลขนาดเล็กและโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลลำบากแน่
  2016-12-23 10:27
 • เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ชี้ระบบต่อใบอนุญาตวิชาชีพทุก 5 ปีเป็นกระแสสากล เป็นสิ่งที่คุ้มครองประชาชน เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี แนะสร้างช่องทางเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องให้ง่ายและหลากหลาย
  2016-12-19 10:32

Pages