ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. จับมือ สภาเทคนิคการแพทย์ เตรียมขยาย “บริการตรวจแล็บที่คลินิกแล็บใกล้บ้าน” เพิ่ม “คลินิกเทคนิคการแพทย์” เป็นหน่วยบริการร่วมตรวจแล็บดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังสิทธิบัตรทอง 22 รายการที่มีใบสั่งแพทย์ พร้อมบริการตรวจการตั้งครรภ์และคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เผยเป็นบริการทางเลือกใหม่ ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน ขณะนี้มีคลินิกเทคนิคการแพทย์ 17 แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมบริการแล้ว 
 
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือ แล็บ ( Laboratory : LAB) เป็นกระบวนการสำคัญในทางการแพทย์เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค การติดตามการรักษา การป้องกันโรค และการประเมินภาวะสุขภาพ ทั้งนี้บริการแล็บเป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริการสุขภาพที่สามารถรับบริการที่นอกสถานพยาบาลได้ ดังนั้นเพื่อลดการรอคอยการบริการและลดความแออัดในสถานพยาบาล ที่ผ่านมา สปสช. จึงสนับสนุนโครงการเจาะเลือดใกล้บ้านโดยเริ่มต้นที่หน่วยเจาะเลือดนอกหน่วยที่เป็นเครือข่ายของสถานพยาบาล เป็นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความสะดวกการเข้ารับบริการให้กับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท” 


 
สำหรับในปี 2566 นี้ สปสช. ได้ร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์ เพิ่ม “คลินิกเทคนิคการแพทย์” ร่วมให้บริการตรวจแล็บ ณ คลินิกแล็บที่ใกล้บ้าน (Lab Anywhere) ที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับผู้ใช้สิทธิบัตรทองตามความสมัครใจ โดยให้บริการเจาะเลือด เก็บสิ่งส่งตรวจ พร้อมทำการตรวจวิเคราะห์ผลแล็บให้กับประชาชนสิทธิบัตรทองที่เข้ารับบริการ ซึ่งจะให้บริการตรวจแล็บจำนวน 24 รายการ ภายใต้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยแบ่งบริการตรวจเป็น 2 ประเภท คือ 

บริการตรวจแล็บเพิ่มการเข้าถึง “บริการระดับปฐมภูมิในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง” กำหนดให้บริการตรวจแล็บจำนวน 22 รายการ ซึ่งผู้ป่วยจะรับบริการได้ต้องมีใบสั่งแพทย์ และเข้ารับบริการที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ในเครือข่ายการบริการของสถานพยาบาล โดยเบื้องต้นผู้ป่วยจะนำผลตรวจไปพบแพทย์ตามนัด

บริการตรวจแล็บเพิ่มการเข้าถึง “บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” กำหนดให้บริการตรวจ 2 รายการ คือ บริการตรวจการตั้งครรภ์สำหรับผู้ที่สงสัยตั้งครรภ์ (อาการแพ้ท้อง) หรือประจำเดือนไม่มาตามกำหนด ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง และบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (FIT Test) ในผู้ที่อายุ 50 –70 ปี ตรวจ 1ครั้ง ทุก 2 ปี พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการส่งต่อกรณีผลการตรวจพบความผิดปกติ สำหรับบริการตรวจแล็บทั้ง 2 รายการนี้ ประชาชนสิทธิบัตรทองตามกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ร่วมโครงการได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์

นพ.จเด็จ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของมาตรฐานคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ร่วมให้บริการกับ สปสช. นั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ เนื่องจากคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมให้บริการต้องได้รับการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์โดยสภาเทคนิคการแพทย์ (LA: Laboratory Accreditation) หรือ ISO 15189 หรือมาตรฐานเทคนิคการแพทย์โดย กสธ. (MOPH) หรือมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและร่วมให้บริการได้ ซึ่งขณะนี้มีคลินิกเทคนิคการแพทย์ 17 แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมบริการแล้ว 

 “บริการตรวจแล็บ ณ คลินิกแล็บที่ใกล้บ้าน ขณะนี้ สปสช.และสภาเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างการวางระบบและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ คาดว่าจะเริ่มได้ในเร็ววันนี้ ถือเป็นความร่วมมืออันดีของ สปสช. กับองค์การวิชาชีพด้านการแพทย์ ในการดึงบทบาทและหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพมาช่วยกันดูแลประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง เชื่อมั่นว่าจะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐาน ที่จะเป็นการยกระดับบริการในระบบบัตรทองให้ดียิ่งขึ้น” เลขาธิการ สปสช. กล่าว 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand