ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : โรงพยาบาลเปาโลยกเครื่องสาขาพหลโยธิน ออกจากประกันสังคมสิ้นปีนี้ พร้อมกางแผนลงทุน 3 ปีมุ่งยกระดับสู่ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง รองรับการขยายตัวคอนโดฯตามแนวรถไฟฟ้า ขยายฐาน ลูกค้าพรีเมี่ยมเงินสด-ผู้สูงอายุ ด้านเปาโล โชคชัย 4 ยันรับประกันสังคม ทุ่ม 200 ล้านขึ้นตึกใหม่

นางบุบผา ภู่ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลเปาโล สาขาพหลโยธิน เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า โรงพยาบาลเปาโล สาขาพหลโยธิน จะออกจากระบบประกันสังคมในปี 2560 หลังอยู่ในระบบมานาน 15 ปี และมีผู้ประกันตนประมาณ 1.2 แสนคน เพื่อรองรับแผนธุรกิจ 3 ปีที่ต้องการยกระดับการรักษาโรคซับซ้อนหรือเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Center of Excellence) ตอบโจทย์ชุมชนโดยรอบที่มีการขยายตัวของคอนโดฯที่พักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้าระดับราคาไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไปซึ่งมีจำนวนมากขึ้น

ปัจจุบันเทรนด์ของโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้มพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เฉพาะทางในแต่ละสาขา แม้ว่าจะมีอุปสรรคในแง่ของบุคลากรการแพทย์เฉพาะทางที่ขาดแคลน โดยโรงพยาบาลเปาโลจะพยายามเพิ่มทีมแพทย์ เชิญอาจารย์แพทย์เข้ามาร่วมออกตรวจ รวมถึงซินเนอร์ยี่เครื่องมือและแพทย์ร่วมกับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

ดังนั้น ช่วง 1-2 ปีข้างหน้าจึงจะมุ่งยกระดับศูนย์เฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์ทอม่ารองรับอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บจากอาการต่างๆ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์โรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ โดยมองโอกาสจากช่องว่างราคาและบริการระหว่างผู้ที่ไม่ต้องการรอคิวรักษานานในโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาสูง นอกจากนี้แนวโน้มผู้สูงอายุของไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น และโรงพยาบาลมีผู้ป่วยสูงอายุอยู่ 20-30% ซึ่งมีแผนลงทุนเครื่องมือและปรับพื้นที่อำนวยความสะดวกกับผู้สูงอายุ

สำหรับการปรับเปลี่ยนตึกประกันสังคมในปัจจุบันและการลงทุนอื่น ๆ ตั้งแต่ต้นมาได้ชะลอไว้ก่อน คาดว่าน่าจะเห็นแผนลงทุนที่ชัดเจนในไตรมาส 4

ทั้งนี้ จากแนวโน้มดังกล่าว ทำให้อำนวยความสะดวกในแง่ของบริการและมีโอกาสขยายฐานลูกค้าพรีเมี่ยมหรือกลุ่มเงินสดมากขึ้น รวมถึงกลุ่มลูกค้าประกันและผู้สูงอายุ จากปัจจุบันฐานลูกค้าเงินสดมีสัดส่วน 55% และประกันสังคม 45% รองรับคนไข้นอกประมาณ 2,500 คนต่อวัน แบ่งเป็นกลุ่ม ลูกค้าเงินสด 1,300-1,500 คนต่อวัน

"เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องต้นทุนหรือมีภาวะขาดทุนในการดูแลผู้ประกันตน แต่เราต้องการขยายธุรกิจให้พรีเมี่ยมมากขึ้น รองรับการขยายตัวของชุมชนโดยรอบ และผู้ที่กำลังมองหาสถานพยาบาลที่สามารถรักษาโรคยากๆ จึงต้องเปลี่ยนแผนและตัดสินใจยกเลิกประกันสังคมและใช้ทรัพยากรที่มีมาขยายศูนย์เฉพาะทาง ซึ่งศูนย์เฉพาะทางที่มีอยู่มีความพร้อมถึง 80-90% จึงมองเห็นศักยภาพที่จะขยับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางเพิ่มขึ้นได้"

ปัจจุบัน ร.พ.เครือเปาโลที่อยู่ในระบบประกันสังคมมี 3 แห่ง ได้แก่ สาขาพหลโยธิน โชคชัย 4 และสมุทรปราการ โดย นพ.นพรัตน์ โง้วจุงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เปาโล โชคชัย 4 กล่าวว่า ยังไม่มีแผนออกจากระบบประกันสังคม ปัจจุบันมีผู้ประกันตน 1.3 แสนคน และสามารถรับเพิ่มได้อีกกว่า 1 หมื่นคน โดยคนไข้ประกันสังคมเป็นสัดส่วน 60% ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามลูกค้าเงินสดมีอัตราเติบโตเฉลี่ย 7-8% ต่อปี สำหรับแผนลงทุนปีนี้ เดือนเมษายนที่ผ่านมาได้เปิดใช้อาคารหลังใหม่เป็นตึก 5 ชั้นเป็นศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์กุมารเวช และเพิ่มเตียงอีก 29 เตียง จากที่มี 140 เตียง งบฯ (รวมที่ดิน) 200 ล้านบาท พร้อมลงทุนเครื่องมือแพทย์ทุกปี ภายใต้งบฯ 50 ล้านบาท โดยปีนี้ได้เพิ่มเครื่องเอกซเรย์ปอดและ ลงทุนระบบไอทีเข้ามาช่วยลดการใช้ กระดาษ และเพิ่มแพทย์เฉพาะทางระบบประสาท โรคติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจ ส่วนประกันสังคมได้เพิ่มแพทย์และห้องตรวจประกันสังคมอีก 6 ห้อง จากที่มีอยู่ 8 ห้อง

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 - 20 ก.ค. 2559

เรื่องที่เกี่ยวข้อง