ออมสินโอนเงินผู้มีรายได้น้อยแล้ว 1.4 ล้านราย แจ้งอีก 6.9 แสนรายเปิดบัญชี

Fri, 2016-12-16 10:51 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ธนาคารออมสิน โอนเงินให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 1,466,993 ราย แจ้งผู้มีสิทธิ์อีก 693,876 ราย เปิดบัญชีภายใน 27 ธ.ค.ศกนี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการโอนเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยทั้งที่อยู่ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร เมื่อวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา รวมจำนวน 1,286,820 ราย เป็นยอดเงิน 2,878,183,500 บาท จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังได้ส่งรายชื่อมายังธนาคารออมสินจำนวน 2,160,869 ราย โดยยังมีผู้ที่ลงทะเบียนกับธนาคารฯ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากกระทรวงการคลังแล้ว อีกประมาณ 874,049 ราย ที่ธนาคารออมสินสืบค้นไม่พบบัญชีเงินฝาก โดยธนาคารออมสินได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนจำนวนนี้มาติดต่อเปิดบัญชี เพื่อธนาคารฯ จะได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีต่อไปนั้น

ปรากฏว่า มีผู้ลงทะเบียนเดินทางมายังสาขาธนาคารออมสินเพื่อแสดงตนขอตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบบัญชี ตลอดจนเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับการโอนเงิน ซึ่งธนาคารออมสินทยอยตรวจสอบข้อมูลบัญชีของผู้มีสิทธิ์ และในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ธนาคารฯ สามารถโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ได้เพิ่มอีก 180,172 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 433.24 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกรจำนวน 156,044 ราย รวมเป็นเงิน 377.75 ล้านบาท และกลุ่มที่เป็นเกษตรกรจำนวน 24,128 ราย เป็นเงิน 55.49 ล้านบาท

"ขอให้ผู้ลงทะเบียนกับธนาคารออมสินตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องหรือไม่ และได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้วหรือไม่ได้ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th และ www.gsb.or.th โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับการโอนเงิน เพียงมาเปิดบัญชีเงินฝากภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งยังมีเวลาเพียงพอ โดยธนาคารออมสินจะเร่งโอนเงินโดยเร็วที่สุด" ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว