ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้สมัครเลขา สพฉ.ร่อนหนังสือร้องเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จี้ล้มกรรมการสรรหา ระบุเพราะมีส่วนได้เสียและประโยชน์ต่างตอบแทน

นายต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2560 เพื่อร้องเรียนพฤติการณ์มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ต่างตอบแทนของกรรมการสรรหาเลขาธิการ สพฉ. และขอให้ยกเลิกกระบวนการคัดเลือกเลขาธิการฯ อันเนื่องจากการสรรหาไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม และยุบกรรมการสรรหาฯ ด้วย

“กระบวนการสรรหาเลขาธิการ สพฉ.ไม่โปร่งใส เนื่องจากตรวจพบว่าคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สพฉ.คนใหม่นั้นมีความเชื่อมโยงกับเลขาธิการ สพฉ.คนปัจจุบัน ซึ่งเลขาธิการ สพฉ.คนปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครรับคัดเลือกดำรงตำแหน่งในรอบนี้ด้วย แต่กลับทำเรื่องไม่สมควร คือไปมีสวนร่วมเสนอกรรมการสรรหาฯ ผมจึงทำหนังสือต่อ รมว.สธ.ในฐานะประธานกรรมการแพทย์ฉุกเฉินขอให้ยกเลิกคณะกรรมการสรรหาชุดดังกล่าวก่อนที่จะมีการประชุมคัดเลือก พร้อมเปิดให้ผู้ถุกคัดเลือกมาแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 18 ม.ค.นี้” นายต่อพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ ในหนังสือร้องเรียนของนายต่อพงษ์ ระบุว่า เป็นผู้เสียหายที่ไม่ผ่านการสรรหาเนื่องจากการสรรหาที่ไม่เป็นธรรม โดยที่มาของกรรมการสรรหาบางรายมีพฤติการณ์ที่เข้าลักษณะของการมีส่วนได้เสียและเอื้อประโยชน์ต่อผู้สมัครรายหนึ่งที่ผ่านการสรรหาแล้วคือ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ.คนปัจจุบัน

นายต่อพงษ์ กล่าวอีกว่า การล้มหรือเปลี่ยนตัวกรรมการสรรหา สามารถทำได้โดยอาศัยอำนาจของรัฐมนตรี ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐมนตรี หากต้องการให้เกิดความชัดเจนก็ควรตั้งกรรมการสรรหาใหม่ น่าจะมีบุคคลคนภายนอกวงการครึ่งหนึ่ง คนในฝั่งกระทรวงหรือแพทย์ด้วยกันอีกครึ่งก็จะดูดี

“ให้คนภายนอกวงการมารับทราบด้วย เพราะ กพฉ.เองก็มีผู้แทนจากองค์กรภายนอกเยอะแยะ จะทำให้เกิดความบริสุทธ์ ถ้าล้มใหม่จะโอเคที่สุด และล้มไปแล้วกรรมการสรรหาต้องไม่ใช่ชุดเดิม” นายต่อพงษ์ กล่าว

นายต่อพงษ์ กล่าวอีกว่า หลังจากยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ในวันที่ 13 ม.ค.2560 จะส่งหนังสือร้องเรียนดังกล่าวทางไปรษณีย์ไปยังกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินทุกคน เพื่อให้รับทราบความเชื่อมโยงและความไม่โปร่งใสในกระบวนการสรรหา เนื่องจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินมีหลายคนที่เป็นคนนอกวงการ จึงอาจไม่เห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้น ถ้าได้รับทราบข้อมูลก่อนการพิจารณาในวันที่ 18 ม.ค. 2560 ก็อาจหยุดคิดใหม่ก็ได้

“มันก็อยู่ที่ กพฉ.ด้วย กพฉ.มีอำนาจที่จะไม่เลือกใครก็ได้ใน 3 คนที่ผ่านเข้ารอบมา ถ้าไม่เลือกใครก็เริ่มสรรหาใหม่ก็ได้” นายต่อพงษ์ กล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โวยกระบวนการสรรหาเลขาธิการ สพฉ.มีช่องโหว่