ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

cnbc.com รายงานข่าวการใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขของกลุ่มประเทศ OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) ซึ่งสมาชิกล้วนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยระบุถึงรายงานที่ชื่อว่า "Tackling Wasteful Spending on Health" ของ OECD ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันที่ 10 มกราคมว่า ได้ชี้ให้เห็นความจริงที่น่าตื่นตะลึงว่า ตัวเลขการสูญเปล่าของงบประมาณสาธารณสุขในกลุ่มประเทศ OECD นั้นสูงถึงร้อยละ 20 ขณะที่ตัวเลขการสูญเปล่าในสหรัฐอเมริกาถีบตัวขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ 20 ของรายจ่ายสุขภาพสุทธิ โดยข้อมูลดังกล่าวได้หยิบยกมาหารือบนโต๊ะประชมรัฐมนตรีสาธารณสุข OECD ที่กรุงปารีสระหว่างวันที่ 16-17 มกราคมที่ผ่านมา          

Agnès Couffinhal นักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอาวุโสของ OECD เผยว่า การที่รายจ่ายสุขภาพราว 1 ใน 5 ไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดประโยชน์น้อยต่อผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขนั้น เป็นสัญญาณลบที่ต้องจับตา โดยเฉพาะในท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยอธิบายว่า “รัฐบาลสามารถประหยัดรายจ่ายด้านสุขภาพลงได้ถึงร้อยละ 20 ในขณะที่ยังคงสามารถดูแลสุขภาพประชาชนได้ดังเดิม” และนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลอาจประหยัดงบประมาณได้มหาศาลเมื่อเทียบจากตัวเลขงบประมาณสาธารณสุข ร้อยละ 9 จาก GDP ในกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งสัดส่วนที่รัฐบาลกลางสนับสนุนสูงถึงร้อยละ 6.75

ข้อมูลจากรายงานของ OECD ชี้ให้เห็นว่า

1 ใน 3 ของประชากรในกลุ่มประเทศ OECD มองว่าภาคการบริการสาธารณสุขเต็มไปด้วยปัญหาทุจริต หรือมีการทุจริตอย่างรุนแรง

1 ใน 10 ของผู้ป่วยในประเทศสมาชิก OECD ได้รับอันตรายโดยไม่สมควร ณ จุดดูแลรักษา

กว่าร้อยละ 10 ของรายจ่ายโรงพยาบาลสูญไปกับการแก้ไขความผิดพลาดด้านการแพทย์ที่สามารถป้องกันได้ หรือการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ทารก 1 ใน 3 คลอดด้วยวิธีผ่าคลอดทั้งที่มีข้อบ่งชี้ว่าอัตราการผ่าคลอดไม่ควรสูงกว่าร้อยละ 15

การเจาะตลาดของยาสามัญซึ่งมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อการค้าแต่มีราคาจำหน่ายต่ำกว่ามีพิสัยระหว่างร้อยละ 10-80 ในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD (ไม่รวมถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งตลาดยาสามัญเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก และราคาจำหน่ายยาสามัญต่ำกว่ายาที่มีชื่อการค้าเฉลี่ยร้อยละ 8-80

โดย Couffinhal กล่าวโทษระเบียบกฎหมายว่าเป็นอุปสรรคที่คอยขัดขวางการใช้ยาสามัญ

รายงานชี้ว่า การทุจริตเป็นปัญหาชอนไชระบบสาธารณสุขในชาติสมาชิก OECD หลายประเทศ ซึ่งภาคการบริการสาธารณสุขในกลุ่ม OECD ได้รับการจัดอันดับความโปร่งใสต่ำสุดลำดับที่ 3 โดยประเทศที่มีการทุจริตในระบบสาธารณสุขสูงสุด ได้แก่ กรีซ สโลวาเกีย และอิตาลี

ราวร้อยละ 70 ของการทุจริตในวงการสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา (อันดับที่ 9) พัวพันกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ  นอกจากนี้พบว่าร้อยละ 10 มีสาเหตุจากผู้บริโภค และที่เหลือเกี่ยวข้องกับเอกชนผู้ให้บริการประกันสุขภาพและพนักงานประกัน

อีกด้านหนึ่งนอร์เวย์นับเป็นต้นแบบของการปฏิบัติที่ดี ดังที่เภสัชกรเคร่งครัดกับการแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงตัวเลือกยาสามัญที่ราคาย่อมเยากว่า นอกจากนี้ยังมีมาตรการลงโทษด้านการเงินสำหรับเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลท้องถิ่นซึ่งหน่วงเหนี่ยวผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เนื่องจากระยะการนอนโรงพยาบาลที่นานขึ้นอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ต่ำลงและทำให้ผู้ป่วยมีความจำเป็นสูงขึ้นต่อการดูแลรักษาระยะยาวโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ  

โครงการ Choosing Wisely ซึ่งกลุ่มแพทย์เป็นผู้ริเริ่มในสหรัฐอเมริกามีเป้าหมายเพื่อลดการดูแลรักษาที่มีประโยชน์น้อย  โดยส่งเสริมให้มีการพูดคุยระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการสุขภาพว่า การรักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นช่วยให้ประโยชน์ต่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหรือไม่   

ในข้อนี้ Couffinhal มองว่า ความก้าวหน้าสู่การเพิ่มประโยชน์อย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนแผนงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ชาติสมาชิก OECD ล้วนมองหาแนวทางแก้ปัญหางบประมาณสูญเปล่า โดยกว่าครึ่งได้พยายามส่งเสริมให้ใช้ยาสามัญแพร่หลายมากขึ้น อนึ่ง ชาติสมาชิก 19 ประเทศรวมถึงฝรั่งเศส อิสราเอล เกาหลีใต้ โปแลนด์ และชิลี ได้นำเทคโนโลยีการประเมินผลด้านสุขภาพมาใช้เพื่อช่วยในการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากทางเลือกการรักษาใหม่ แต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่าสหรัฐอเมริกายังคงขาดเทคโนโลยีการประเมิลผลด้านสุขภาพในระดับประเทศทั้งที่มีงบประมาณสาธารณสุขสูงกว่าประเทศอื่นใด

เรียบเรียงจาก Shocking truth: 20% of health-care expenditures wasted in US and other nations (www.cnbc.com)