ไม่มีผิด ไม่มีถูก

 • อาจารย์นิเทศฯ ม.ราชภัฏพระนคร เปิดผลการศึกษาวิจัยการกำหนดวาระทางสังคมของสื่อเรื่องกัญชาทางการแพทย์
  2021-05-08 15:52
 • การแบนหรือจำกัดการโฆษณาเป็นมาตรการที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) แนะนำให้รัฐบาลนำมาใช้สำหรับการลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์องค์การอนามัยโลกยังได้กล่าวว่า อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีวิธีการทำตลาดผ่านการโฆษณา และการส่งเสริมการขายที่สลับซับซ้อน ซึ่ง รวมไปถึงการเชื่อมโยงตราสินค้ากับการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม การเป็นสปอนเซอร์ และการจัดวางผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่คุ้นตา ตลอดจนมีการใช้เทคนิคการตลาดใหม่ๆ เช่น อีเมล์ SMS podcast เป็นต้น องค์การอนามัยโลกได้มีข้อแนะนำเกี่ยวกับควบคุมการโฆษณาและการตลาดซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทาง (1) คือ
  2021-03-24 09:57
 • “หมอธีระวัฒน์” เผยภาวะลิ่มเลือดอุดตันเกี่ยวกับวัคซีนหรือไม่ เผยอีกมุมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ลั่นไม่เกี่ยวกับการเมือง
  2021-03-14 13:21
 • โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ทบทวนเอกสารข้อมูลการใช้ประโยชน์จากวัคซีนโควิด19 ในการสนับสนุนการเดินทางระหว่างประเทศ “วัคซีนพาสปอร์ต”
  2021-03-05 12:56
 • แม้ประเทศไทยจะได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ว่าบริหารจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด 19 ได้ดี แต่การระบาดก็ยังไม่หมดไป ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอย่างหนักหน่วง ทว่า “วัคซีน” คือ “ความหวัง” ในการฟื้นเศรษฐกิจไทย แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการคือ“การสร้างความเชื่อมั่น” ในการบริหารจัดการวัคซีน ด้วยการกำหนดแผนบริหารจัดการวัคซีน (Roadmap) อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ และต้องรวดเร็ว
  2021-02-25 16:39
 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงลำดับที่ 7 ที่ส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของประชากรโลกในปี 2016 ในแง่ของการสูญเสียปีสุขภาวะ (disability-adjusted life years)(1) การดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อผู้ดื่ม ทั้งปัญหาสุขภาพจิต การบาดเจ็บ โรคตับแข็ง มะเร็ง เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง(2) และผู้อื่น เช่น ความรุนแรง อาชญากรรมและอุบัติเหตุ(3) ทำให้เกิดการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(4)
  2021-02-19 20:23
 •   เป็นที่ทราบกันดีว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลทั้งตัวผู้ดื่มเองและบุคคลรอบข้าง โดยทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เช่น ปัญหาด้านสังคมเกิดการทะเลาะวิวาทหลังจากเกิดภาวะมึนเมา หรือ อุบัติเหตุ (เมาขณะขับรถ) ด้านเศรษฐกิจ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียผลิตภาพจากการทำงาน ค่าใช้จ่ายจากการฟ้องร้อง กระทั่งจนปัญหาสุขภาพที่ตามมาจากการดื่ม เช่น สุขภาพจิต โรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง ตลอดจนปัญหาอาชญากรรม
  2021-02-16 13:58
 •  
  2021-02-09 15:09
 • นพ.ภีศเดช สัมมานันท์ เปิดมุมมองต่อยาฉีดไดโคลฟิแนค กลุ่มยาบรรเทาอาการปวดรุนแรง  ต่อระบบสุขภาพไทย
  2021-02-04 12:51
 • คณะอาจารย์-ผู้เชี่ยวชาญศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาฯ ร่วมเรียบเรียงข้อมูลให้ความรู้ถึงวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อก่อโรคโควิด19 ในห้องเรียนและที่ประชุม  
  2021-01-30 15:51
 • เรื่องที่โรงงานและสถานประกอบการในเขตระบาดของ COVID-19 ควรรู้ 13 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดอกเตอร์ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   เอกสารนี้ไม่ใข่เอกสารทางการของสถาบันใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเพียงข้อเสนอของผู้เขียนเพื่อให้แง่คิดบางประการสำหรับผู้ประกอบการ หรือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยหรือ จ.ป. (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมสั้น ๆ ว่า “ผู้ประกอบการ”) นำไปพิจารณาประกอบการวางแผนป้องกันและแก้ปัญหา COVID-19 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกง่าย ๆ ว่า “โควิด”) ในโรงงานหรือสถานประกอบการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกสั้น ๆ ว่า “สถานประกอบการ” ) ของตน  
  2021-01-13 15:21
 • ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาโควิดในแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร วัตถุประสงค์ของข้อเสนอ          ข้อเสนอนี้มีเพื่อเป็นจุดตั้งต้นให้นักวิชาการและสาธารณะเห็นความสำคัญของปัญหา  และระดมความคิดเพิ่มเติม  โดยหน่วยราชการและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด (ศบค) อาจได้ประโยชน์ในการต่อยอดจากสิ่งดีๆที่กำลังทำ   ข้อมูลและความเห็นเบื้องต้นในเอกสารนี้อาจไม่สมบูรณ์  คณะผู้จัดทำคาดหวังว่าจะได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น  จากทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ความเป็นมา
  2021-01-13 13:31

Pages