ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์ไทยโพสต์ : คลังแตะเบรกดึงบริษัทประกันเอกชนคุมค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ หลังหลายฝ่ายยังค้านหนัก พร้อมหาแนวทางอื่นเพื่อคุมงบประมาณ

เว็บไซต์ไทยโพสต์รายงานว่า นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ชะลอเรื่องการจ้างบริษัทประกันเอกชนเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการทั้งระบบออกไปก่อน เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งข้าราชการและบุคลากรทางการแพทย์ไม่เห็นด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะศึกษาข้อเสนอแนะของฝ่ายต่างๆ ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อดูข้อดี-ข้อเสียของระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในปัจจุบัน และการว่าจ้างให้บริษัทประกันเอกชนเข้ามาบริหารจัดการว่า อย่างไหนจะทำให้มีประสิทธิภาพ และดูแลภาระงบประมาณของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่ากัน

“ขณะนี้การดูแลควบคุมค่ารักษาพยาบาลข้าราชการก็ต้องใช้วิธีปกติไปก่อน ซึ่งทางกรมบัญชีกลางได้มีการออกมาตรการดูแลต่อเนื่อง ซึ่งช่วยทำให้ประหยัดงบประมาณภาครัฐได้ระดับหนึ่ง” นายสมชัย กล่าว

ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้ออกมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่ายาทั้งในบัญชียาหลักและยานอกบัญชียาหลักให้ชัดเจนมากขึ้น ไม่ให้เกิดการรั่วไหลและเป็นการประหยัดเงินงบประมาณค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 อยู่ที่ 7 หมื่นล้านบาท และปีงบประมาณ 2559 อยู่ที่ 7.1 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดว่า กรณีที่แพทย์สั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติในการรักษาพยาบาลข้าราชการจำนวนมากๆ ติดกันเป็นเวลาหลายเดือน การจ่ายยาโรคเฉพาะทางที่แพทย์ผู้รักษาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งแพทย์ผู้รักษาจะต้องเขียนเหตุผลไว้ในทะเบียนประวัติของคนไข้เพื่อใช้ตรวจสอบในภายหลัง

นอกจากนี้ สถานพยาบาลจะต้องวางกลไกการกำกับการจ่ายยาของแพทย์ดังกล่าว หากกรมบัญชีกลางตรวจพบว่าสถานพยาบาลไม่ดำเนินการกำกับดูแล กรมบัญชีกลางจะทำการเรียกเงินค่ายาที่มีการเบิกจ่ายทั้งหมดคืน

ที่มา: www.thaipost.net