ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกเทศบาลตำบลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ชูอาสาสมัครจิตอาสา Care Giver มุ่งเน้นดูแลผู้ป่วยสูงวัยได้ผลจริง ทำงานเชื่อมโยงโรงพยบาลในพื้นที่ 

นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ

นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ กล่าวถึงการสนับสนุนด้านส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ว่า ขณะนี้ในพื้นที่เทศบาลตำบลขุนหาญ ปัญหาด้านสุขภาพที่พบคือเรื่องของผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลตำบลขุนหาญได้จัดทีมแพทย์แผนไทยเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ตามที่พักอาศัยมาโดยตลอด ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่ถูกต้อง 

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายด้านการสนับสนุนสุขภาพของชุมชนในปี 2560 ได้จัดตั้งทีม Care Giver หรือเรียกว่าทีมผู้ให้การดูแลด้านสุขภาพ ซึ่งระดมทีมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และบุคคลอื่นที่สนใจจะทำจิตอาสาเพื่อสังคม โดยรวบรวมได้ 30 คน เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่มีอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลขุนหาญราว 70 คน 

นายสิริดนย์ กล่าวว่า ทีม Care Giver จะแบ่งออกเป็น 4 ทีมเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดเตียง และต้องอยู่บ้าน โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือ ทำกายภาพบำบัด และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองแก่ผู้สูงอายุ พร้อมกันนี้ก็จะรายงานผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบโซเชียลมีเดีย โดยจะมีทีมพยาบาลของโรงพยาบาลขุนหาญดูแลอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งหากเห็นว่าอาการผู้ป่วยไม่ดี หรือต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาลที่อยู่ในกลุ่มด้วยก็จะรายงานไปยังแพทย์ เพื่อให้เกิดความเตรียมพร้อมในการรักษาขั้นต่อไป 

“ทีมอาสาสมัคร Care Giver ถือว่าเพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ เฉลี่ยคือ 1 ต่อ 2 ซึ่งถือว่าเพียงพอแล้ว และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมาก” นายสิริดนย์ กล่าว 

นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้จะมีค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครในทีม Care Giver ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ได้มากมาย เพียงแค่เคสละ 50 บาทเท่านั้น ซึ่งอาสาสมัครส่วนใหญ่ก็เป็นจิตอาสาอย่างแท้จริง และต้องการช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีภาวะด้านสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น เฉลี่ยแต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 800 บาท 

นอกจากนี้ ในส่วนปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ ของคนในพื้นที่ ก็จะมีทั้งโรคฉี่หนูที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เมื่อไปทำไร่ทำนาก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคดังกล่าวสูงกว่าคนปกติ แต่ทั้งนี้ ก็มีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดพร้อมกับทีมโรงพยาบาลขุนหาญ รวมถึงด้านความสะอาดที่เทศบาลตำบลขุนหาญดำเนินการอยู่เป็นประจำ ทำให้ได้รับรางวัลเมืองต้นแบบด้านการจัดการขยะ ลดภาวะโรคไข้เลือดออก รวมถึงโรคอื่นๆ ที่เกิดจากขยะได้ 

“เรื่องอื่นๆ ผมไม่ห่วง ผมห่วงเรื่องผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ติดเตียงมากกว่า เพราะกระทบด้านเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ด้วย หากไม่มีอาสาสมัคร ลูกหลานของผู้สูงอายุก็ต้องออกจากงานมาดูแล ทำให้ขาดรายได้และยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาเข้าไปอีก อย่างน้อยมีทีม Care Giver ลงไปเยี่ยมเยือนทุกสัปดาห์ ก็ช่วยลดภาระลูกหลานลงไปได้ ผู้ป่วยเองก็ได้รับกำลังใจ พร้อมทั้งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ทำให้การฟื้นฟูร่างกายดีขึ้น” 

นายสิริดนย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เป้าหมายสำคัญของเทศบาลตำบลขุนหาญด้านสุขภาพ คือต้องการลดปัญหาด้านผู้ป่วยติดเตียงให้ได้มากที่สุด หรือลดระดับภาวะอาการป่วยของผู้สูงอายุลง เพื่ออีกทางจะได้เป็นอีกกลไกในชุมชนเพื่อช่วยเหลือลูกหลานที่ต้องออกไปหางานทำ โดยไม่ต้องห่วงผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน เพราะมีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง