ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองโคราชจัดระบบการใช้ยา Warfarin เน้นความชัดเจนคัดกรองผู้ป่วย ให้ความสำคัญเภสัชกรประจำชุมชนช่วยเหลือคนไข้

ภญ.นันทิยา สุพิชญ์ จากศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรพ์ จ.นครราชสีมา กล่าวถึงการใช้ยาละลายลิ่มเลือด หรือ Warfarin ในเวทีประชุมเภสัชกรรมปฐมภูมิ หัวข้อ “เภสัชกรกับการพัฒนาระบบยาในการแพทย์ปฐมภูมิ” เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ว่า ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรพ์ จ.นครราชสีมา ได้ตั้งคลินิคการใช้ยา Warfarin ขึ้นเพื่อให้เภสัชกรได้ดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ เนื่องจากยา Warfarin เป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง และอาจมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการควบคุมค่า INR หรือ International Narmalized Ratio ต่ำ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์สำคัญของคลีนิคการใช้ยา Warfarin ของศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรพ์ จ.นครราชสีมา เพื่อพัฒนาศักยภาพของคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและความสะดวกในการติดตามค่า INR ในผู้ป่วยที่รับยา Warfarin

ทั้งนี้ เมื่อคนไข้รับยาจะมีการวัดค่าของผู้ป่วยเป็นประจำในทุกๆ 1 เดือน และที่สำคัญคลินิคดังกล่าวยังช่วยกระจายผู้ป่วยที่รับยา Warfarin จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสู่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองได้อย่างเป็นระบบ

ภญ.นันทิยา กล่าวอีกว่า รูปแบบการทำงานของคลินิคการใช้ยา Warfarin จะมีการประชุมทีมทำงาน ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และฝ่ายชันสูตรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจคนไข้ที่ต้องใช้ยา Warfarin ซึ่งทำตามปกติ และยังมีการจัดอบรมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับและส่งต่อผู้ป่วยได้

นอกจากนี้ ยังมีการคัดกรองและตรวจผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีบันทึกของผู้ป่วยที่ชัดเจน จะช่วยในการคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมและเข้าเกณฑ์สามารถส่งต่อได้ ทั้งผู้ป่วยที่มาจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มายังศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรพ์ หรือจากศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรพ์ ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังทำระบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา Warfarin ของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ โดยนอกจากให้ความรู้แล้วยังมีแบบสอบถามเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้ติดตามอาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสำคัญกับการรักษาเช่นกัน เพราะเมื่อผู้ป่วยรู้แนวทางปฏิบัติตนระหว่างการใช้ยา ก็จะช่วยแพทย์ในการรักษาที่ต่อเนื่องได้

“หน้าที่สำคัญของเภสัชกรในศูนย์แพทย์ชุมชนจะให้คำปรึกษาและเก็บข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลสำคัญก่อนที่จะไปพบแพทย์ และทำให้แพทย์สามารถรักษาคนไข้ได้ตามลำดับที่เหมาะสม” ภญ.นันทิยา กล่าว

ภญ.นันทิยา กล่าวต่อไปว่า คลินิกการใช้ยา Warfarin ช่วยในการสร้างระบบในการขอคำปรึกษาแพทย์ เภสัชกร ระหว่างศูนย์แพทย์ชุมชนฯ กับโรงพยาบาลมหาราชฯ ได้อย่างชัดเจน และหากในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติสามารถส่งกลับแพทย์เฉพาะทางได้อย่างทันท่วงทีผ่านระบบเรียกรถ 1669

“ศูนย์แพทย์ชุมชนฯ มีเภสัชกรที่อยู่ประจำ ไม่ว่าผู้ป่วยจะเกิดปัญหาเรื่องการใช้ยา Warfarin ก็จะมีเภสัชกรคอยช่วยเหลืออยู่ตลอด ซึ่งการมีเภสัชกรประจำในศูนย์แพทย์ชุมชนมีความสำคัญอย่างมากในระบบการรักษาปฐมภูมิ เนื่องจากเภสัชกรสามารถเข้าถึง พูดคุยและทำความเข้าใจโดยตรงได้กับผู้ป่วยในชุมชนได้ ซึ่งจะแตกต่างจากระบบการทำงานของเภสัชกรภายในโรงพยาบาล” ภญ.นันทิยา กล่าวทิ้งท้าย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง