นครราชสีมา

 • เจ้าพนักงานเวชสถิติฯ รพ.ชุมชนแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา ร้องทุกข์ถึง ปลัด สธ. เผยถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ปิดล็อกห้อง ลบข้อมูลสแกนนิ้วมือ
  2019-10-05 11:04
 • มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สเตท ลองบีช สหรัฐอเมริกา ดูงานบริการสุขภาพจิตในชุมชน จ.นครราชสีมา ชมทำได้ดีกลมกลืนกับบริบทพื้นที่ โดยเฉพาะที่ รพ.สต.คลองไผ่ ผู้ป่วยจิตเวชอยู่ในครอบครัว มีอาชีพได้ค่าแรงเท่าคนปกติ ชุมชนร่วมดูแลเสมือนเป็นญาติ สามารถลดปัญหาขาดนัดขาดยาจากร้อยละ 62 เหลือไม่ถึงร้อยละ 2 หายดีแล้ว 8 คน สถิติฆ่าตัวตายเป็นศูนย์ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนที่แคลิฟอร์เนีย
  2019-06-07 10:52
 • นายก อบต.มะเกลือเก่า จ.นครราชสีมา จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า 3,600 โดส มอบหมายอาสาสมัครฯ ลงพื้นที่ฉีดแหลก คาดครอบคลุม 80% ของสัตว์ในพื้นที่ ระบุได้เงินจากกรมปศุสัตว์ 4 หมื่นพอซื้อวัคซีนได้ 1,300 โดสเท่านั้น ที่เหลือใช้งบของ อบต. เสนอ สปสช.แก้ระเบียบ เปิดช่องใช้เงินฉุกเฉินซื้อครุภัณฑ์ได้
  2018-03-26 19:42
 • กระทรวงสาธารณสุขสั่ง นพ.สสจ.นครราชสีมา เร่งหาข้อเท็จจริง กรณีแพทย์ลวนลามพนักงานหญิงของโรงงานแห่งหนึ่งขณะตรวจร่างกาย ระบุโดยหลักต้องมีบุคคลที่สามอยู่ด้วยขณะตรวจร่างกาย
  2017-11-27 16:34
 • ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองโคราชจัดระบบการใช้ยา Warfarin เน้นความชัดเจนคัดกรองผู้ป่วย ให้ความสำคัญเภสัชกรประจำชุมชนช่วยเหลือคนไข้
  2017-05-25 21:51
 • เปิดมิติใหม่ ระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง สปสช.จับมือ เรือนจำกลางนครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา รพ.เดอะโกลเดนเกท เปิดห้องเอกซเรย์ในเรือนจำเป็นแห่งแรกของประเทศ รุกดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง วินิจฉัยโรคและติดตามรักษา ลดปัญหาส่งต่อรักษา รพ.นอกเรือนจำ ช่วยผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่ม
  2017-02-26 22:00
 • รมว.สธ.เยี่ยม รพ.ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ จ.นครราชสีมาพร้อมให้การช่วยเหลือ กำชับทุก รพ.สำรวจแหล่งน้ำผิวดิน จัดทำระบบประปาผิวดิน สร้างบ่อเก็บน้ำ ให้มีน้ำไว้พอใช้อย่างน้อย 4 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างยั่งยืน
  2016-03-16 13:33
 • แนวหน้า - นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด กระทรวงสาธารณสุข ประธานวอร์รูมน้ำท่วม กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัยที่ 2 จ.สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 จ.นครราชสีมา กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ น้ำท่วมและน้ำลดแล้ว เฝ้าระวังโรคจาก น้ำท่วม รวมทั้งฟื้นฟูสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม น้ำและอาหารให้มีความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน โดยเชื้อแบคทีเรียที่เน้นหนักคือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคนและสัตว์โดยไม่ก่อให้เกิดโรค ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ถึง ความสกปรกที่ปนเปื้อนมาจากสิ่งขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์ ห
  2013-11-01 07:51
 • นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ว่าตั้งแต่ต้นปี 2556 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยแล้ว 10,514 ราย มีผู้เสียชีวิต 9 ราย แยกเป็นผู้ป่วย จังหวัดนครราชสีมา 4,769 ราย เสียชีวิต 4 ราย, ชัยภูมิ 907 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต, บุรีรัมย์ 1,819 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และสุรินทร์ 3,019 ราย เสียชีวิต 5 ราย ซึ่งหากเทียบจำนวนผู้ป่วยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากถึง 3.5 เท่า และยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยกลุ่มอายุผู้
  2013-09-13 10:31
 • "หมอประดิษฐ" ไม่ห่วงโยกย้ายข้าราชการ สธ.กลุ่มต่อไปเกิดปัญหา ระบุทำทั้งประเทศไม่เจาะจงใคร ยันไม่มีแต่งตั้งพวกพ้อง วอนร่วมต่อสู้บริษัทบุหรี่ ด้านหมอวชิระ อดีตประธานแพทย์ชนบท กังวลโยกย้ายอธิบดีครั้งแรกแค่เก้าอี้ดนตรี อาจผิดฝาผิดตัว ชี้น่าสงสัยหมอที่ต้านชมรมแพทย์ชนบทเคลื่อนไหว P4P ได้ดิบได้ดี พร้อมหนุน สธ.อย่าอ่อนข้อบริษัทบุหรี่
  2013-09-02 09:18
 • เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 ก.ค.
  2013-07-29 07:31