ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ “มะเร็งเต้านม – ดูแลเด็กในครรภ์” พร้อมดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ได้รับการส่งต่อมารักษา

วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่า ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมบริการด้านสุขภาพเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “One day Check up ตรวจให้ครบ จบที่เดียว” ซึ่งในงานประกอบด้วยกิจกรรมตรวจสุขภาพ ตอบคำถามชิงรางวัล การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การรักษาพยาบาลโรคต่างๆ เช่น การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางในทารกในครรภ์และการดูแลสตรีตั้งครรภ์แฝด เคล็ดลับการห่างไกลโรคสมองเสื่อม ตอบคำถามที่พบบ่อยเรื่องมะเร็งเต้านม ฯลฯ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ และประเทศในแถบภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยในแต่ละปีมีผู้ป่วยนอกเข้ารับการตรวจรักษารวมประมาณ 800,000 คน ผู้ป่วยในที่ต้องรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวนประมาณ 50,000 คนต่อปี และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย ประมาณ 8-10% ต่อปี และได้พัฒนาศักยภาพในการให้บริการประชาชนมาโดยตลอดจนมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แล้ว 4 สาขา

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เพิ่มอีก 2 สาขา คือ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์รักษ์ปทุม ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งเต้านม และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทั้ง 6 แห่ง ที่มีพร้อมให้บริการประชาชนทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่จะเข้ามารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์นั้น สามารถเข้ารับการรักษาได้ตามขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยปกติ คือ ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนสิทธิบัตรทองไว้ก่อน หากเกินศักยภาพการรักษาของโรงพยาบาลนั้นๆ แล้วจะได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาผู้ใช้สิทธิบัตรทองในเขตพื้นที่ภาคอีสาน และใกล้เคียง ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จำนวนมาก