ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.รับทราบตั้ง คกก.ปฏิรูป 11 ด้าน มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี คกก.ปฏิรูปด้านสาธารณสุขมี 10 ราย ‘หมอเสรี’ ประธานที่ปรึกษา รมว.สธ.เป็นประธานกรรมการ กรรมการมี ‘อดีตปลัดณรงค์’ และ ‘ปลัดโสภณ’ ด้วย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ แต่ละคณะจะมีกรรมการไม่เกิน 15 คน รวม 11 คณะ จะมีกรรมการ 165 คน วันนี้ ครม.เห็นชอบ 120 คน แต่ละคณะยังตั้งไม่ครบ ยังค้าง 45 คน โดยจะแต่งตั้งโอกาสต่อไป มีสัดส่วนผู้หญิง 20 คน และให้ข้าราชการประจำน้อยที่สุด หลังจากแต่งตั้งจะแยกย้ายไปยกร่างการปฏิรูปน่าจะเสร็จภายใน เม.ย.2561 ส่วนคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ จะมีคณะกรรมการย่อยๆ อีก 6-7 คณะ จะทำแต่งตั้งอีก 90-100 คน คาดว่าจะเสนอ ครม.ได้ปลายเดือน ส.ค.นี้

ทั้งนี้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ด้านการเมือง 2.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3.ด้านกฎหมาย 4.ด้านกระบวนการยุติธรรม 5.ด้านเศรษฐกิจ 6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.ด้านสาธารณสุข 8.ด้านสื่อสารมวลชน 9.ด้านสังคม 10.ด้านพลังงาน 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย

1.นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน

2.นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา

4.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

6.นายพาณิชย์ เจริญเผ่า อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ปี 2535-2543)

7.ศ.นพ.ภิรมย์ กลมรัตนกุล อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ

9.นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง