วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
อัพเดทล่าสุด 18 ชั่วโมง 47 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

โสภณ เมฆธน

Wednesday, February 22, 2017 - 15:01
ไจก้าเชิญ รมว.สธ. พร้อมผู้แทนบอร์ด สปสช., สธ., และ สปสช. ศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าญี่ปุ่น เผยญี่ปุ่นใช้สุขภาพเป็นนโยบายต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือระดับโลก โดยไทยมีความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพให้เข้มแข็งเพื่อเป็นเครื่องมือขยายเศรษฐกิจของประเทศ
Tuesday, February 21, 2017 - 17:03
ปลัด สธ.เผยนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” อยู่ระหว่างออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฉบับใหม่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งเป้าประกาศใช้สงกรานต์ปี 2560 นี้
Tuesday, February 21, 2017 - 10:45
กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อน “โรงพยาบาลคุณธรรม-หน่วยงานคุณธรรม” น้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
Monday, February 20, 2017 - 16:35
รมว.สาธารณสุข มอบนโยบายผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อรองรับนโยบายคลินิกหมอครอบครัวให้มีทุกเขตสุขภาพ 
Sunday, February 19, 2017 - 13:01
ปลัด สธ.ประชุมคณะกรรมการกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (2005) 18 หน่วยงาน เตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศของประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลกในช่วงกลางปีนี้ ลดความเสี่ยงประชาชนจากโรคระบาดและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
Saturday, February 18, 2017 - 20:51
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าส่งทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ 6,500 ทีม ดูแลประชาชน 65 ล้านคน ทั้งเขตเมืองและชนบทครอบคลุมในปี 2569  
Friday, February 17, 2017 - 12:36
“พลเรือเอกณรงค์” รองนายกรัฐมนตรี พอใจผลการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ยกระดับสมุนไพรอภัยภูเบศร์เป็นผลิตภัณฑ์สร้างเศรษฐกิจชาติ เร่งออกประกาศ สธ.บังคับใช้ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” ยกร่างกฎหมาย คกก.นโยบายสุขภาพชาติเพื่อภิบาลระบบ คาดแล้วเสร็จ เม.ย.นี้
Friday, February 17, 2017 - 10:36
ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.ชี้ การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย สธ. ตอบโจทย์ประโยชน์ประชาชน ให้งานบริการแพทย์แผนไทยครอบคลุมทั่วประเทศ ต้องบรรจุบุคลากรแพทย์แผนไทยในโครงสร้างอัตรากำลังคนของ รพ.สต. และเปิดช่องให้จ้างเป็นลูกจ้างเงินบำรุง หรือ พกส.ได้
Wednesday, February 15, 2017 - 15:21
สธ.- สสส.- หมออนามัย-อสม.ชู  5 จังหวัดผลงานเด่นชวนผู้สมัครใจเลิกบุหรี่สูงสุด โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ” จังหวัดเลยผลงานอันดับหนึ่ง ยอดผู้สมัครใจพุ่งเกือบ 1.2 หมื่นคน ทั้งประเทศสมัครใจเลิกบุหรี่แล้ว 2 แสนกว่าคน
Thursday, February 9, 2017 - 19:59
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือภาคประชารัฐ สร้างอาคารแพทย์แผนไทย–กายภาพบำบัด รพ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ยกระดับบริการด้านการแพทย์แผนไทย รองรับสกลนครเมืองต้นแบบสมุนไพร มหานครแห่งพฤกษเวช ในปี 2560 มีนโยบายให้ รพ.สต.มีบุคลากรแพทย์แผนไทยครบทุกแห่ง ให้บริการแบบครบวงจรทุกพื้นที่ แม้พื้นที่ห่างไกล

Pages