วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
อัพเดทล่าสุด 15 ชั่วโมง 52 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

โสภณ เมฆธน

Saturday, April 29, 2017 - 14:33
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 7 มาตรการเพื่อความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทั่วประเท ศป้องกันเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย
Thursday, April 27, 2017 - 17:49
กระทรวงสาธารณสุข กำชับ รพ.ทุกแห่ง เข้มมาตรการความปลอดภัยของรถพยาบาลติดตั้ง CCTV,GPS , เข็มขัดนิรภัย ทำประกันภัย หากเกิดอุบัติเหตุให้มีการสอบสวนหาสาเหตุทุกกรณี หากกระทำผิดให้พิจารณาโทษตามระเบียบราชการ เผยสถิติในรอบ 7 เดือนประสบเหตุ 24 ครั้ง 
Tuesday, April 25, 2017 - 15:17
ปลัด สธ.ให้ทุกจังหวัดพิจารณาให้แพทย์เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2560 รับราชการต่อ โดยให้อบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อประจำคลินิกหมอครอบครัว (PCC)
Thursday, April 20, 2017 - 18:38
กระทรวงสาธารณสุข เผย รพ.ตรังได้รับอนุมัติจากแพทยสภา ให้เป็นสถาบันหลักฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมผลิตในปี 2561 เน้นสอนให้เข้าใจระบบบริการปฐมภูมิ พร้อมทำงานในชุมชนทันทีที่จบการศึกษา
Thursday, April 20, 2017 - 14:00
สธ.ถกเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ปลัดกระทรวงเตรียมร่อนหนังสือถึง สสจ.ทั่วประเทศ ขอความร่วมมือระดับพื้นที่จัดงบจากโรงพยาบาลช่วยติดตั้งกล้องวงจรปิดและไซเรนให้ รพ.สต.
Tuesday, April 18, 2017 - 16:43
กระทรวงสาธารณสุข เผย 7 วันอันตรายสงกรานต์ปี 60 ยอดผู้เสียชีวิตลดลง จาก 442 คนในปี 59 เหลือ 390 คนในปี 60 พบคนไทยใส่ใจความปลอดภัยมากขึ้นในการสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ช่วยลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากปีก่อนร้อยละ 11.76 ส่วนผลการตรวจเตือน/จับตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3,264 แห่ง พบกระทำผิดส่งดำเนินคดี 159 ราย 
Monday, April 17, 2017 - 12:18
กระทรวงสาธารณสุข เยียวยาและดูแลด้านจิตใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ถูกทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ที่ จ.บึงกาฬ พร้อมกำชับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ สั่งติดกล้องวงจรปิดเพิ่มในจุดเสี่ยง ขอความร่วมมือประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรขอความช่วยเหลือสายด่วน1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
Wednesday, April 12, 2017 - 00:19
ปลัด สธ.เผย เร่งทำระเบียบจ่ายเงินเยียวยากรณีพยาบาลเสียชีวิต/พิการขณะปฏิบัติหน้าที่ ชี้ไม่ใช่การตั้งกองทุน แต่จ่ายเป็นก้อน 2-3 ล้านบาท
Thursday, April 6, 2017 - 15:49
ชมรม ผอ.รพ.สต.ยื่นหนังสือ ปลัด สธ. เร่งแก้ปัญหาค่าตอบแทน จพ.สธ. หลัง ฉ.11 บังคับใช้ ชี้บางพื้นที่ยังจำกัดจ่ายแค่ 5 สายงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ทำให้มีการค้างจ่าย/ชะลอการจ่ายในสายงาน จพ. อ้างรอความชัดเจนตีความจาก สธ. เผยปลัด สธ.มอบกลุ่มกฎหมายออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจภายในเดือน พ.ค.นี้   
Monday, April 3, 2017 - 21:34
กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์รับส่งกลับโรงพยาบาลราชวิถี/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัด รับผิดชอบย้ายผู้ป่วยสิทธิข้าราชการจากโรงพยาบาลเอกชนหลังครบ 72 ชั่วโมง พร้อมกำหนดแนวทางรับย้าย ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ โดยใน กทม.มีโรงพยาบาลเข้าร่วมรับย้าย 28 แห่งใน กทม.และปริมณฑล

Pages