วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2560
อัพเดทล่าสุด 1 ชั่วโมง 17 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

โสภณ เมฆธน

Monday, March 20, 2017 - 14:25
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เห็นชอบ 5 มาตรการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายปลอดเหล้า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 อย่างเคร่งครัด พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา หากพบทำผิดแจ้งเรื่องได้ที่สายด่วน 1422
Sunday, March 19, 2017 - 19:45
รมว.สธ.เปิดคลินิกหมอครอบครัวพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา ต้นแบบคลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่พิเศษ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง บริการครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาด้วยเทคโนโลยี ทั้ง Line, Facebook ถ่ายภาพส่งปรึกษา พร้อมบริการรับ–ส่งผู้ป่วยผ่านระบบ 1669
Thursday, March 16, 2017 - 11:27
กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคต้อหิน อาทิ อายุ 40 ปีขึ้นไป มีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ ป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไปพบจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ตรวจหาความผิดปกติและรักษาตั้งแต่ระยะแรกของโรคเพื่อป้องกันตาบอด
Wednesday, March 15, 2017 - 19:05
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เตรียมโรงพยาบาลรัฐ 25 แห่ง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รับย้ายผู้ป่วยหลังพ้นวิกฤต 72 ชั่วโมงจากโรงพยาบาลเอกชนในเขต กทม. กลับโรงพยาบาลคู่สัญญา ส่วนในภูมิภาคมีโรงพยาบาลของรัฐรองรับ 
Monday, March 13, 2017 - 16:04
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สาขาศาลาไทย ตามนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการในทุกมิติสุขภาพ ดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างเข้าใจปัญหาและบริบทของพื้นที่ “บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี” ลดเวลารอคอยจาก 172 นาที เหลือเพียง 44 นาที และลดความแออัดในการรอรับบริการในโรงพยาบาลใหญ่ลงร้อยละ 60
Sunday, March 12, 2017 - 12:50
คนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้น พบผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 1 หมื่นคน สาเหตุจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เตรียมขยายบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมไปในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กอย่างน้อยร้อยละ 50  แนะประชาชนลดการบริโภคเค็มครึ่งหนึ่ง
Friday, March 10, 2017 - 16:35
ปลัด สธ.โพสต์ Facebook แจง คลินิกหมอครอบครัวไม่ใช่ extend OPD ชี้เป็นนโยบายที่มีประโยชน์ ทำสิ่งที่เป็นธรรม ดูแลประชาชน รองรับสังคมสูงอายุ ลดแออัดใน รพ.ใหญ่ ระบุไม่ใช่ ความผิดหรือน่าอายที่เราตั้งใจทำเพื่อให้ชาวบ้านได้รับสิ่งที่ดีๆ ด้านสาธารณสุข
Sunday, March 5, 2017 - 11:58
สธ.ชวน พกส.สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจดทะเบียนแล้ว ออมเงินเข้ากองทุนระหว่างการทำงาน หักเงินเดือน 2% และ สธ.สมทบอีก 2% เป็นหลักประกันแก่ตนเองและครอบครัวเมื่อเกษียณอายุการทำงาน
Wednesday, March 1, 2017 - 22:38
กระทรวงสาธารณสุขเตรียมออกคำเตือนผู้ที่ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้สังคมใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามไม่เกิดความสับสนเกี่ยวกับโทษพิษภัยของแอลกอฮอล์ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ดื่มและคนรอบข้างที่เรียกว่า ซึ่งนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงแก่ผู้อื่นผู้ไม่ควรดื่ม เช่น เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ทุกระยะ หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ผู้ที่ทำงานเสี่ยง ผู้ที่มีปัญหาโรคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว
Tuesday, February 28, 2017 - 19:40
ปลัด สธ.ลงนามแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 6 รายขึ้นตำแหน่งอำนวยการสูง 

Pages