ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ดองค์การเภสัชกรรมอนุมัติงบ 120 ล้านบาท ตั้งโรงงานผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนจากกัญชาสายพันธุ์ที่ปลูกเอง

นพ.โสภณ เมฆธน

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยนำร่องในการผลิตสารสกัดจากกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กับประชาชนเมื่อมีการแก้ไขประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขและผลิตเพื่อใช้เองไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นั้น องค์การเภสัชกรรมมีความพร้อมในองค์ความรู้ โดยได้มีการจัดสัมมนาเพื่อนำความรู้เพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ มีการศึกษาดูงานที่ประเทศแคนาดา และมีการศึกษาวิจัย และได้รับมอบหมายให้วิจัยพัฒนาสายพันธุ์และการปลูกกัญชา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมสถานที่ปลูกและขออนุญาตจาก อย.

ส่วนขั้นตอนการสกัดกัญชาเป็นสารสกัดต้นแบบกัญชาและการพัฒนาสูตรตำรับเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆนั้น ขณะนี้ได้รับของกัญชากลาง 100 กิโลกรัม เพื่อนำมาสกัดเป็นสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา ขณะเดียวกันได้ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจการปนเปื้อนโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง และยาฆ่าเชื้อรา และจะได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหยดใต้ลิ้นจากสารสกัดกัญชา ภายในเดือนมกราคม 2562 คาดว่าจะได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาขนาด 5 มิลลิลิตร จำนวน 4,000 ขวด และมีแผนจะรับขอของกลางเพิ่มเติม เพื่อนำมาผลิตเพิ่มเติม อีกประมาณเดือนละ 6,000 ขวด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562 และจะขยายกำลังการผลิตเป็นกึ่งอุตสาหรรม ในเดือนพฤษภาคม 2562 โดยจะผลิตได้เดือนละ 60,000 ขวด

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการ อภ. ได้อนุมัติงบ 120 ล้านบาท สำหรับการปลูกและการพัฒนาสายพันธ์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงสถานที่ ที่โรงงานสารสกัด ที่คลอง 10 และหลังจากนั้นจะผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนจากกัญชาสายพันธุ์ที่ปลูกเองต่อไป คาดว่าจะปลูกได้เองภายในปลายปี 2562 สำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมนั้น จะปลูกที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่ง อภ.มีที่ดิน 1,500 ไร่ พร้อมตั้งโรงงานผลิต เป็นคอมเพล็กซ์ พร้อมกับวิจัยสมุนไพรและโรงงานผลิตสมุนไพรอื่น ๆ เช่น สมุนไพร บัวบก ขมิ้นชัน เป็นต้น