ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หน้ากาก N95 ถึงแล้ว องค์การเภสัชกรรม เร่งกระจายส่งถึงมือบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19 วันพรุ่งนี้ (11 เม.ย.) พร้อมร่วมสมาคมสิ่งทอฯ ผลิตชุด PPE เบื้องต้น 4 หมื่นชุด ใช้ซ้ำได้ถึง 20 ครั้ง

เวลา 15.00 น. วันที่ 10 เม.ย.2563 ที่องค์การเภสัชกรรม(อภ.) นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม(บอร์ด อภ.) แถลงข่าวความคืบหน้าภายหลังได้รับหน้ากาก N95 และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อกระจายให้กับบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการทำงานสู้โควิด-19 ว่า องค์การเภสัชกรรมได้รับบทบาทจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็น เพื่อจัดซื้อทั้ง ยา หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุดป้องกันทางการแพทย์ หรือ PPE โดยได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาล 1,500 ล้านบาท โดยจะมีคณะกรรมการฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เป็นประธานและ ทางอภ.มีหน้าที่จัดซื้อ

ล่าสุดทางบริษัท 3M ได้จัดส่งหน้ากาก N95 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ มาถึงคลังขององค์การเภสัชกรรมแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา จำนวน 230,500 ชิ้น และจะกระจายให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทันทีในวันนี้ให้กับสำนักงานสาธารณสุข 76 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อใช้ในโรงพยาบาลในพื้นที่ โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพทั้งรัฐและเอกชน 73 แห่ง รวมทั้งสิ้น 147,000 ชิ้น ส่วนที่เหลือจะเร่งทยอยจัดส่งให้โรงพยาบาลอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป

“สำหรับการจัดสรรของศูนย์ปฏิบัติการกระจายเวชภัณฑ์ในภาวะ COVID-19 จะจัดสรรตามจำนวนของผู้เข้าข่ายติดเชื้อและลักษณะของระดับอาการของผู้ป่วย โดยจะพิจารณาใช้ใน 2 กรณีหลัก คือ กรณี PUI Case : Patients under investigated ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนที่ต้องสอบสวนโรคและเฝ้าระวัง จะใช้ประมาณ 5 ชิ้น/ Case/วันหรือครั้ง และกรณี Confirmed Case ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ใช้ประมาณ 15 ชิ้น/Case/วันหรือครั้ง” นพ.โสภณ กล่าว และว่า นอกจากนั้นในวันนี้ยังได้มีการจัดส่งหน้ากาก face mask N95 จำนวนกว่า 51,200 ชิ้น และชุดป้องกันตนเอง PPE แบบ Protective suits จำนวน 10,020 ชุด ที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิแจ็ค หม่า และมูลนิธิอาลีบาบา ให้แก่ 79 โรงพยาบาล ด้วย

ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า อภ.ยังมีแผนจัดหาหน้ากาก N95 และ ชุด PPE ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยอย่างชุด PPE เตรียมนำเข้า 350,000 ชิ้น โดยเดือนเม.ย.จะเข้ามา 150,000 ชิ้น โดยอภ.ยังขอให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ติดต่อที่ฝ่ายบริหารพัสดุและกระจายผลิตภัณฑ์ โทร 02-203-8960 และ 02-203-8380 เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดซื้อจัดหาตามกระบวนการต่อไป ที่สำคัญเราต้องพึ่งพาตนเองด้วย โดยในอนาคตจะร่วมมือจัดตั้งโรงงานเพื่อผลิตหน้ากาก N95 และ ชุด PPE เพื่อความมั่นคงของประเทศ

“ในระยะสั้นสำหรับสถานการณ์ COVID-19 นี้ ได้มีการหารือร่วมกับสถาบันสิ่งทอไทยในการผลิตชุด PPE ใช้เอง โดยจะมีการใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% เคลือบสารกันน้ำ ซึ่งได้รับรายงานว่ามีผ้าในสต๊อกที่สามารถตัดเย็บได้ 40,000 ชุด อยู่ระหว่างตัดชุดต้นแบบเพื่อทดสอบคุณภาพความทนต่อแรงดันน้ำ ตะเข็บเย็บต้องไม่รั่วและทนต่อแรงดันน้ำเช่นกัน และเนื่องจากเป็นผ้าจึงสามารถนำมาฆ่าเชื้อกลับมาใช้ซ้ำได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบของ รพ.ศิริราช และสถาบันบำราศนราดูร เบื้องต้นพบใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง รวมทั้งทดสอบว่าสามารถทนต่อแรงดันน้ำได้หรือไม่ ทั้งนี้ชุดที่ตัดขึ้นหากผ่านการทดสอบคุณภาพและการใช้ซ้ำแล้ว จะทำให้สามารถ มีชุดป้องกันทดแทนได้ถึง 800,000 ชุด/ครั้ง ซึ่งจะนำมาใช้กับภารกิจดูแลผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยหนักต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ” นพ.โสภณ กล่าว

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การจัดซื้อหน้ากาก N 95 และชุด PPE องค์การเภสัชกรรมฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศหรือตัวแทนจากบริษัทต่างประเทศ โดยหน้ากาก N 95 มีผู้ผลิตในประเทศอยู่เพียงจำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นบริษัทจึงดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับการส่งออกทั้งหมด และส่วนใหญ่จะผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของผู้จ้างผลิต ในส่วนของ ชุด PPE ไม่มีบริษัทที่ผลิตอยู่ในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องสั่งซื้อจากผู้ผลิตในต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้ทุกประเทศมีความต้องการใช้หน้ากาก N95 และ ชุด PPE จำนวนมากขึ้นรวมทั้งประเทศไทยด้วย การตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์COVID-19 มีความผันผวนสูงทั้งในเชิงปริมาณและราคาของผลิตภัณฑ์รวมถึงคุณภาพด้วย แต่ด้วยความร่วมมือและจากการประสานของทุก ๆ ฝ่าย ทำให้องค์การฯ สามารถจัดซื้อหน้ากาก N 95 และชุด PPE ได้ให้มีใช้อย่างเพียงพอต่อเนื่อง