ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นักวิจัย ม.ขอนแก่น คันพบสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูกและต้านไวรัสเริมได้ อีกทั้งยังมีสรรพคุณมากมายทั้งต้านไวรัส แบคทีเรีย และอาการอักเสบ

คณะนักวิจัยและอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.ภญ.ฉันทนา อารมณ์ดี, รศ.ภญ.วัชรี คุณกิตติ จากคณะเภสัชศาสตร์, รศ.พญ.แจ่มใส เพียรทอง, รศ.พญ.ทิพยา เอกลักษณานันท์ จากคณะแพทยศาสตร์ ค้นพบสรรพคุณเด่นของฟ้าทะลายโจรซึ่งมีสารสำคัญที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูก และต้านไวรัสเชื้อเริม โดยทำการวิจัยปรับสูตรโครงสร้างสารสำคัญที่ได้เพื่อเพิ่ม สารสำคัญในฟ้าทะลายโจรที่มีสรรพคุณมากมาย ทั้งฤทธิ์ต้านไวรัส ต้านแบคทีเรีย และต้านการอักเสบ เมื่อนำสารสำคัญ “แอนโดรกราโฟลายด์” มาสังเคราะห์ต่อมีสารหนึ่งที่เรียกว่า “IPAD” พบว่าสารทั้ง 2 มีฤทธิ์ระดับโมเลกุลทำให้โปรตีนก่อมะเร็งลดลงทำให้เซลล์มะเร็งปากมดลูกตาย และมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเชื้อเริม เนื่องจากสารดังกล่าวมีลักษณะสูตรโครงสร้างเป็นตัวจับกลุ่มเชื้อโรคเป้าหมายได้ดี ล่าสุดถูกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาในรูปแบบครีมซึ่งยังคงสรรพคุณทางยาของสารสกัดทั้งสองและสามารถปลดปล่อยตัวยาได้ผลดีที่สุด

รศ.พญ.แจ่มใส เพียรทอง

รศ.พญ.แจ่มใส เพียรทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงสรรพคุณของสารสกัดที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูกและต้านไวรัสเชื้อเริมว่า “สารแอนโดรกราโฟลายด์” ที่แยกได้จากฟ้าทะลายโจรและสารอนุพันธ์ IPAD ซึ่งเป็นสารกึ่งสังเคราะห์ สารทั้ง 2 ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อเชลล์มะเร็งปากมดลูก ผลการทดลองระดับโมเลกุลพบว่า สารทั้ง 2 ทำให้โปรตีนก่อมะเร็งลดลงทำให้เซลล์มะเร็งปากมดลูกตาย ภายใน 48 ชั่วโมง โดยใช้ความเข้มข้นที่เหมาะสม นับเป็นกลไกหนึ่งที่ถูกค้นพบ และกำลังทดลองกลไกอื่นๆ สำหรับผลการทดลองการยับยั้งไวรัสที่ก่อโรคเริม สารอนุพันธ์ IPAD จะมีประสิทธิภาพดีกว่าสารแอนโดรกราโฟลายด์ เทียบเท่ายาประเภท Acyclovir ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

“โดยผลการทดลองระดับโมเลกุลพบว่า สารอนุพันธ์ IPAD ส่งผลยับยั้งการแสดงออกของยีนซึ่งมีผลต่อการเพิ่มจำนวนไวรัส ต่างจากยา Acyclovir ที่ยับยั้งการสร้างสาย DNA ของไวรัส นับเป็นประโยชน์ในการใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อก่อโรคเริมในการณีที่การใช้ยา Acyclovir อย่างเดียวจะไม่ได้ผล หรือใช้กับไวรัสเชื้อเริมที่ดื้อยา ดังนั้น การใช้สารอนุพันธ์ IPAD รักษาแทนหรือใช้ร่วมกัน จะทำให้ยับยั้งเชื้อก่อโรคเริมที่ดื้อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

รศ.ภญ.ฉันทนา อารมณ์ดี

รศ.ภญ.ฉันทนา อารมณ์ดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงฟ้าทะลายโจรว่า บัญชียาหลักแห่งชาติได้บรรจุฟ้าทะลายโจรเป็นยาบรรเทาปวด ลดการอักเสบ เนื่องจากฟ้าทะลายโจรถูกใช้มาอย่างยาวนาน และด้วยสรรพคุณมากมาย เราจึงได้ศึกษาสารแต่ละชนิดที่มีในฟ้าทะลายโจร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เมื่อทำการวิจัยเราได้สารสำคัญจากฟ้าทะลายโจรหลายชนิด และเมื่อนำมาปรับสูตรโครงสร้างหลายแบบเพื่อเพิ่มผลการออกฤทธิ์ต่างๆ โดยทำการทดลองในสัตว์ทดลองพบว่า ฟ้าทะลายโจรมีสารที่ช่วยแก้ไข แก้ปวด แก้อักเสบ เพิ่มอสุจิในสัตว์ทดลอง ต้านไวรัสและแบคทีเรีย

“ทั้งนี้เราสนใจสารที่ออกฤทธิ์ต้านไวรัสอยู่ 2 สารคือ “แอนโดรกราโฟลายด์” และสารอนุพันธ์ที่ถูกสังเคราะห์ต่อเรียกว่า “IPAD” โดยผลการทดลองขั้นต้นเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต้านไวรัสเชื้อเริม (HSV) และมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากไวรัส (HSV) ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ปริมาณมากเพื่อทำการทดลองต่อ เราจึงได้คิดค้นวิธีการสกัดและสังเคราะห์สารอนุพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถลัดขั้นตอนและได้ปริมาณมาก โดยสามารถขายเทคโนโลยีการผลิตเหล่านี้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ นอกจากนี้เรายังได้คิดค้นชุดทดสอบและวัดปริมาณสารในฟ้าทะลายโจร เพื่อให้เกษตรกรใช้วัดคุณภาพฟ้าทะลายโจร เพื่อพัฒนาอาชีพการปลูกฟ้าทลายโจรให้มีรายได้ดีโดยขายได้ราคาสูงอีกด้วย”

รศ.ภญ.วัชรี คุณกิตติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่า จากผลการทดลองพบว่าสารทั้งสองสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูกและยับยั้งไวรัสที่ก่อโรคเริม จึงได้นำผลการทดลองสู่กระบวนการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งต้องมีการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ตามขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยได้ทำการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบครีมเพื่อยังคงสรรพคุณทางยาของสารสกัดทั้งสองและสามารถปลดปล่อยตัวยาได้ผลดีที่สุด ทั้งนี้ กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ หากผลงานวิจัยสำเร็จจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์พร้อมจำหน่ายแล้ว จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบและได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากงานวิจัย มข.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง