ฟ้าทะลายโจร

 • กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมเขตสุขภาพที่ 11 ใช้ขมิ้นชัน, ฟ้าทะลายโจร และยาเหลืองปิดสมุทร รักษาผู้ป่วยไข้หวัด และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลและ รพ.สต.ได้ผลดี เสริมการดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU) ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้ 33,519,219 บาท
  2017-12-24 19:51
 • เขต 11 ชูผลงานเด่นการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล นำสมุนไพรเข้ามาทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างจริงจัง ช่วยประหยัดค่ายาได้กว่า 20 ล้าน โดยเฉพาะใน รพ.สต.ลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้เกือบ 100% แนะบทเรียนแค่รณรงค์ RDU ไม่เพียงพอต้องหาทางออกทดแทนให้ผู้ปฏิบัติงานด้วย
  2017-11-13 17:26
 • นักวิจัย ม.ขอนแก่น คันพบสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูกและต้านไวรัสเริมได้ อีกทั้งยังมีสรรพคุณมากมายทั้งต้านไวรัส แบคทีเรีย และอาการอักเสบ
  2017-08-26 14:31
 • จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมาช้านาน สมุนไพรถือเป็นหัวใจสำคัญของการแพทย์แผนไทยเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตยาแผนไทยเพื่อใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพบุคคลด้วยการแพทย์แผนไทย ทั้งยังใช้บริโภคเป็นอาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบื้องต้นได้
  2016-08-20 19:56