ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะประชาชนใช้ยาสมุนไพรไทย เช่น ยาฟ้าทะลายโจร ยาแก้ไอมะขามป้อม และยาอมมะแว้ง ดูแลขณะป่วยเป็นโรคโควิด ย้ำผลวิจัย! ยาฟ้าทะลายโจรช่วยลดการอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส ลดความรุนแรงจากการเจ็บป่วยได้ 

แนะใช้ ยาสมุนไพรไทย เมื่อเป็นโควิด

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2567 นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตือนคนไทยอย่าตื่นตระหนกกรณีที่มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อยู่ในขณะนี้ ว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะนำให้ประชาชน ที่ป่วยเป็นโรคโควิด 19 ดูแลสุขภาพตัวเอง โดยการหันมาใช้ยาสมุนไพรไทย เช่น ยาฟ้าทะลายโจร ยาแก้ไอมะขามป้อม ยาอมมะแว้ง ซึ่งเป็นยาไทยและสมุนไพร เพื่อลดอาการเจ็บป่วย พร้อมทั้งใช้มาตรการในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นติดเชื้อ เช่น ใช้หน้ากากอนามัยในขณะเป็นหวัด เป็นไข้ ไอ และ จาม ควรใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยืนยันว่า โรคไข้หวัดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สามารถใช้ยาฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นยาสมุนไพรไทยและเป็นยาสามัญประจำบ้านที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ช่วยลดอาการเจ็บป่วยได้จริง มีอันตรายน้อยมากต่อทั้งตับและไต สามารถช่วยลดอาการอักเสบจากไข้หวัดที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้

รับประทานในขนาดของสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มีแอนโดรกราโฟไลด์ ขนาด 60 มิลลิกรัม ต่อครั้ง จำนวน 3 ครั้งต่อวัน หรือขนาดของสารสกัดไม่เกิน 180 มิลลิกรัมต่อวัน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วัน

วิจัยชี้ ยาฟ้าทะลายโจรลดการอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส

สำหรับเด็กนั้น สามารถรับประทานได้ในขนาดที่มีสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ 3-5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม โดยปรึกษาแพทย์แผนไทยและเภสัชกร หรือแพทย์แผนปัจจุบัน ที่มีความรู้ด้านสมุนไพร และสามารถใช้ยาสมุนไพรอื่น เช่น ยาแก้ไอมะขามป้อม ยาอมมะแว้ง เป็นยาสมุนไพรที่นิยมใช้ในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ สำหรับยาฟ้าทะลายโจรนั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการศึกษาวิจัยในช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัด จากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยลดการอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และลดความรุนแรงจากการเจ็บป่วยได้  

ย้ำ! เด็กเล็ก-ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ ก่อนใช้ยาสมุนไพร

นพ.เทวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากแนะนำให้ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้หันมาดูแลตนเองโดยใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ทั้งชนิดผงบดหรือสารสกัด ที่มีขายอยู่ในร้านขายยาทั่วไป ซึ่งยาฟ้าทะลายโจรที่มีมาตรฐานนั้น จะถูกขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และขอให้ซื้อยาเฉพาะที่ระบุปริมาณของสารสกัดฟ้าทะลายโจรชัดเจนอยู่ในฉลาก และในท้องตลาด มีปริมาณสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ ขนาดตั้งแต่ 10 มิลลิกรัม 20 มิลลิกรัม หรือขนาด 60 มิลลิกรัม แล้วแต่ชนิด หากไม่ทราบสามารถปรึกษาแพทย์แผนไทย เภสัชกรที่มีความรู้ยาสมุนไพร หรือแพทย์ชที่มีความรู้สมุนไพรได้

หากรับประทานยาตามที่แนะนำแล้วอาการไม่ดีขึ้น จึงควรไปพบแพทย์เพื่อขอรับคำปรึกษา หรือรับการรักษาต่อไป และระหว่างที่ป่วย แนะนำให้ดื่มน้ำอุ่นเวลาเจ็บคอ และควรดื่มน้ำไม่น้อยกว่า 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวัน และควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ โดยให้นอนก่อนเวลา 3 ทุ่ม ตลอดระยะเวลาที่เจ็บป่วย 

สำหรับเด็กเล็กและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่ต้องรับประทานยาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอื่นๆ หรือผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรงร่างกายอ่อนแอ นั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้ยาสมุนไพรดังกล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

นักวิชาการขออย่าด้อยค่า “ฟ้าทะลายโจร” ผู้ประกอบการร้องได้รับผลกระทบแล้ว

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แถลงชัด “ฟ้าทะลายโจร” ใช้ได้ผลทั้ง “โควิดและไข้หวัดใหญ่”