ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยื่นหนังสือถึง ‘รองนายกฯณรงค์’ เรียกร้องแก้กฎหมายบัตรทองต้องฟังทุกฝ่าย ไม่ใช่เพียงแค่ฟังคำชี้แจงจาก รมว.สาธารณสุข

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2560 กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเข้ายื่นจดหมายถึงรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย หลังคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. ...ได้สรุปร่างสุดท้ายส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุด พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีเรียกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เข้ามาชี้แจงและอธิบายร่างกฎหมายฯ รายมาตรา กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เห็นว่า หาก พล.ร.อ.ณรงค์ ต้องการคำอธิบาย ควรเปิดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างรอบด้าน ก่อนที่จะออกกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว รักษาการประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทยและตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพกล่าว กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้มีประเด็นที่ขัดแย้งหลายเรื่อง และถูกทักท้วงทั้งจากภาคประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้ รวมทั้งกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายเสียงส่วนน้อย ทั้งที่ขอสงวนความเห็นและไม่เห็นด้วยหลายประการ การที่ พล.ร.อ.ณรงค์ ต้องการเข้าใจรายละเอียดของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นเรื่องดี แต่ต้องฟังจากหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

“หากรัฐบาลมีเจตนาต้องการเห็นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นระบบสวัสดิการเพื่อคนไทยอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม ต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดรอบคอบ เพราะการแก้ครั้งนี้จะส่งผลต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ” นายอภิวัฒน์กล่าว

นายอภิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักการของร่างกฎหมายฉบับแก้ไข เห็นชัดว่าไม่ได้แก้เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทุกคน ไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำจริง เห็นได้ชัดว่าในมาตรา 9 และ10 ในกฎหมายเดิมที่แสดงเจตนาชัดเจนว่าต้องการให้เกิดการหลอมรวมระบบสุขภาพที่เหลื่อมล้ำอยู่ในปัจจุบันให้เป็นระบบเดียว แต่ผ่านมากว่า 15 ปีแล้วกลับยังไม่สามารถทำตามกฎหมายได้ ซึ่งการแก้กฎหมายครั้งนี้ควรต้องทำให้มาตราดังกล่าวเป็นจริงให้ได้ แต่ร่างกฎหมายฉบับนี้กลับไม่ทำ

“การมายื่นจดหมายถึงรองนายกณรงค์ครั้งนี้ เรามีความปรารถนาดีที่ต้องการเข้าไปชี้แจงสิ่งที่เราเห็นด้วยและเห็นต่างต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่ผ่านมาเราพยายามขอพบท่านหลายครั้งแต่ไม่เคยมีโอกาสพบท่านเลย เราอยากบอกท่านว่า กฎหมายนี้เป็นเพียงหลักยึดเดียวที่เป็นหลักประกันด้านสุขภาพ เป็นหัวใจของความมั่นคงในชีวิตของประชาชนกว่า 48 ล้านคนทั้งประเทศ ฉะนั้นเราเพียงขอโอกาสเข้าไปพบเพื่อชี้แจงสิ่งที่เรากังวล และข้อเสนอเพื่อทำให้ระบบยั่งยืนและครอบคลุมทุกคน ก่อนที่กฎหมายที่จะมีผลต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะถูกนำไปใช้” นายอภิวัฒน์กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ได้ยื่นจดหมาย ณ สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยในจดหมายได้แนบความคิดเห็นของภาคประชาชนต่อร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. ... และเรียกร้องให้ พล.ร.อ.ณรงค์ เปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชน ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชนที่จะได้รับผลกระทบ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการชี้แจง และอธิบายต่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วย