• Thursday, September 21, 2017
  21:33
  “หมอปิยะสกล” ลงนามประกาศหลักเกณฑ์จัดสรรงบบัตรทอง ปี 2561 เดินหน้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดูแลผู้มีสิทธิกว่า 48 ล้านคนต่อเนื่อง เน้นบริหารงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ เพิ่มการเข้าถึงการรักษาของประชาชน
  2017-09-21, 21:33
 • Saturday, September 16, 2017
  11:08
  ปัญหาเรื่อง “มายาคติในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ” มีการพูดคุยในเวทีต่างๆ กันมากมาย เพราะเป็นความเชื่อที่เชื่อสืบกันต่อมาโดยผู้นำเสนอไม่ตั้งใจลำเอียงที่จะเสนอ แต่บางครั้งก็ลืมนึกไปว่ามันอาจจะเป็น “มายาคติ” ก็ได้ เพราะฐานของความรู้ไม่ชัด เป็นแนวคิดและความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
  2017-09-16, 11:08
 • Sunday, September 10, 2017
  12:14
  บอร์ด สปสช.รับทราบ “ผลรับฟังความเห็นทั่วไปฯ ปี 2560” จากกรอบรับฟังความเห็น 7 ประเด็น และประเด็นเฉพาะ 3 ประเด็นย่อย พร้อมเดินหน้ามอบคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป เริ่มตั้งแต่ ต.ค.นี้เป็นต้นไป
  2017-09-10, 12:14
 • Saturday, August 26, 2017
  20:21
  ‘ปิยะสกล’ ชู เศรษฐกิจจะยั่งยืนได้ ประชาชนต้องมีสุขภาพดี ในเวทีประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเอเปคด้านสุขภาพและเขตเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 ณ นครโฮจิมินห์
  2017-08-26, 20:21
 • Monday, August 21, 2017
  12:40
  องค์การอนามัยโลกยกไทยจัดการยาได้ดี ผู้ป่วยเข้าถึงยาจำเป็น ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบุการมีเภสัชกรประจำใน รพ.ทุกระดับยกเว้น รพ.สต.ช่วยในการกำกับติดตาม หากไทยสามารถสรุปบทเรียนเพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ความสำเร็จนี้ได้ ก็จะมีประโยชน์มาก แนะบูรณาการระบบบริหารจัดการยาระหว่าง สธ. กรมบัญชีกลาง สปสช. และลดการใช้ยานอกบัญชียาหลักจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2017-08-21, 12:40
 • Saturday, August 19, 2017
  12:13
  ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา แม้ว่าสิทธิประโยชน์การรักษาโรคมะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะทำให้ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง แต่ขณะเดียวกันได้ถูกตั้งคำถามและวิจารณ์ในแง่คุณภาพและมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องดำเนินตามแนวทางการรักษาโรคมะเร็งหรือโปรโตคอล (Protocol) อย่างต่อเนื่องเช่นกัน
  2017-08-19, 12:13
 • Wednesday, August 16, 2017
  10:20
  ในหลายครั้งที่เกิดข้อพิพาทในวงการสุขภาพ ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ให้ มักถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง โดยเฉพาะเรื่องขอบเขตอำนาจ งบประมาณ และพลังในการต่อรอง
  2017-08-16, 10:20
 • Friday, August 11, 2017
  14:43
  ข้อถกเถียงเกี่ยวกับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งถือเป็นการลงทุนของรัฐด้านสาธารณสุข มีจุดเน้นสำคัญอยู่ที่การ “ขาดทุน” ของโรงพยาบาล การโฟกัสไปที่เรื่องการขาดทุนของโรงพยาบาลแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก และเกี่ยวข้องกับสเถียรภาพของระบบสาธารณสุข แต่ก็ทำให้เกิดการลดทอนความสำคัญของการลงทุนด้านสาธารณสุขมาอยู่ในมุมมองของผู้ให้บริการเท่านั้น เบี่ยงเบนความสนใจไปจากผลประโยชน์ที่แท้จริงทั้ง 3 ข้อข้างต้นซึ่งตกแก่สังคมส่วนรวม เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?
  2017-08-11, 14:43
 • Thursday, August 10, 2017
  19:03
  ข้อถกเถียงเรื่องการ “รวม” หรือ “แยก” เงินเดือนบุคลากร (ข้าราชการ) สาธารณสุข ในงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โอนให้กับหน่วยบริการนั้น ยิ่งนานวันก็ยิ่งปะทุ และดูเหมือนว่าจะไม่มีทางได้ข้อยุติ หรือสามารถแสวงหาจุดลงตัวที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงสุขภาพเห็นพ้องร่วมกัน
  2017-08-10, 19:03
 • Monday, August 07, 2017
  20:50
  แม้กระทั่งประธานาธิบดีทรัมป์ยังต้องออกปากว่า “ไม่มีใครรู้หรอกว่าระบบสุขภาพจะซับซ้อนขนาดนี้” แต่อันที่จริงความซับซ้อนของระบบสุขภาพก็เป็นที่ทราบกันอยู่ดี และทำให้เรากังขาว่าทำไมระบบสุขภาพจึงได้ซับซ้อนนัก บริการรักษาพยาบาลนั้นต่างจากสินค้าและบริการอื่นในระบบเศรษฐกิจอย่างไร แล้วด้วยเหตุใดกันเล่านโยบายระบบสุขภาพถึงได้เป็นเรื่องวุ่นวายหนักหนา
  2017-08-07, 20:50
 • Thursday, August 03, 2017
  11:03
  "การแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพื่อให้มีการแยกเงินเดือนออก รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติ น่าจะได้ใคร่ครวญให้รอบคอบว่าจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาการกระจายบุคลากรและความไม่เป็นธรรมให้รุนแรงขึ้นกว่าเดิมหรือไม่"
  2017-08-03, 11:03
 • Sunday, July 23, 2017
  19:45
  กรรมการภาคประชาชนในบอร์ดหลักประกันสุขภาพและบอร์ดควบคุมคุณภาพบริการสาธารณสุข สปสช.ยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. เสนอให้แก้กฎหมายบัตรทองตามคำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 และเพิ่มเติมให้ สปสช.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นภายใต้กลไกการมีส่วนร่วม ส่วนประเด็นที่ยังเห็นต่างขอให้ชะลอและศึกษาวิจัยเพิ่มเติมก่อน ชี้เป็นประเด็นอ่อนไหว จะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่
  2017-07-23, 19:45
 • Sunday, July 23, 2017
  19:31
  จะมีแนวทางใดที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขได้ร่วมกันเสนอแนวคิด 11 ข้อเพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั่วโลก
  2017-07-23, 19:31
 • Sunday, July 23, 2017
  10:45
  เวทีเสวนา “จากบัตรทองสู่บัตรอนาถา” ชี้ “คนไทยต้องมีฉันทามติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ลดความเหลื่อมล้ำ เผยหลังค่ารักษาแพงจากนโยบายเมดิคัลฮับ คนชั้นกลางหันมาใช้บัตรทองมากขึ้น ระบุคนชั้นกลางต้องใช้สิทธิบัตรทอง ช่วยจี้รัฐบาลพัฒนาระบบให้มีมาตรฐานคุณภาพ และไม่หายไปจากประเทศ
  2017-07-23, 10:45

Pages

ข่าวล่าสุด

คอมเมนท์ ล่าสุด

กลับด้านบน