ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.แจงแนวทางจัดบริการสำหรับคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีงบประมาณ 2565 ตั้งเป้าขยายคลินิกพยาบาลฯเข้าร่วมจัดบริการ จำนวน 100 แห่ง และเพิ่มบริการใหม่อีก 4 บริการคือการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ฝากครรภ์ แจกยาเม็ดคุมกำเนิดและถุงยางอนามัย

นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงแนวทางการจัดบริการสำหรับคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีงบประมาณ 2565 ว่า แนวทางการดำเนินงานในปีนี้มีเป้าหมายขยายจำนวนคลินิกการพยาบาลฯให้มาร่วมจัดบริการเป็นเครือข่ายในระบบ สปสช. ให้ครบทุกเขต จำนวน 100 แห่ง อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และขยายขอบเขตบริการที่คลินิกให้บริการได้ตามกฎหมายการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 

นพ.จักรกริช กล่าวว่า สำหรับบริการที่คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์สามารถดำเนินการได้ นอกจาก 3 บริการเดิม คือ การให้ยาตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การบริการพยาบาลพื้นฐาน และ การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านแล้ว ยังมีการปรับเปลี่ยนการบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านจากเดิมที่คลินิกต้องรอรับการส่งต่อมาจากหน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลเท่านั้น ให้สามารถออกไปบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้หากญาติผู้ป่วยแจ้งหรือพบผู้ป่วยในชุมชนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล

ขณะเดียวกันยังมีบริการใหม่ คือบริการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและให้คำแนะนำเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค โดยมีเงื่อนไขเฉพาะคนไทยสิทธิบัตรทองอายุ 35 ปีขึ้นไป และไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โดย สปสช.จ่ายชดเชยค่าบริการ 100 บาท/ครั้ง/คน/ปี

นอกจากนี้ ยังมีบริการฝากครรภ์ (ANC) ยกเว้นฝากครรภ์ครั้งแรกและแพทย์วินิจฉัยแล้วไม่ใช่ครรภ์เสี่ยง โดยมีเงื่อนไขให้บริการหญิงไทยทุกสิทธิ และเป็นการฝากครรภ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปและมีเอกสารแสดงว่าไม่ใช่ครรภ์เสี่ยง หรือกรณีฝากครรภ์ตั้งแต่ครั้งที่ 9 ขึ้นไปตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล โดย สปสช.จ่ายชดเชยค่าบริการในอัตรา 360 บาท/ครั้ง

ยิ่งกว่านั้น ยังมีบริการที่เพิ่มเติมอีก คือบริการยาเม็ดคุมกำเนิด แจกหญิงไทยทุกสิทธิอายุ 15-59 ปี คนละ 13 แผง/คน/ปี สปสช.จ่ายชดเชยค่าบริการในอัตรา 40 บาท/แผง และบริการถุงยางอนามัย แจกแก่ประชาชนไทยทุกสิทธิอายุ 15 ปีขึ้นไป คนละไม่เกิน 40 ชิ้น/ปี อย่างไรก็ดี ในระยะเริ่มต้น บริการถุงยางอนามัยจะมีเฉพาะคลินิกพยาบาลฯที่สมัครใจให้บริการ

"สรุปประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2565 คือมีเป้าขยายจำนวนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย สปสช.ไปทั่วประเทศ นอกจากนี้การขึ้นทะเบียนคลินิกพยาบาลฯเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยบริการประจำ มีการขยายบริการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง บริการฝากครรภ์ การแจกถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมกำเนิด และประชาชนสามารถ walk in หรือเข้ารับบริการโดยไม่ต้องมีหนังสือส่งตัว แต่หน่วยบริการต้องมีการพิสูจน์ตัวตนผู้รับบริการทุกราย"นพ.จักรกริช กล่าว   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org