ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สคอ.ดูงานแก้ไขจุดเสี่ยง “ถนนเลียบชายทะเล” ชลบุรี พร้อมเตือนระวังโค้งหักศอก ชี้ “ขับเร็ว” เหตุตายสูงสุด เผยปี 57-59 ตายแล้วกว่า 7 ราย เร่งป้องกันติดตั้งป้ายเตือน ลดความเร็ว ลดความสูญเสีย

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.60 ที่ จ.ชลบุรี - สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดประชุม “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เขต 6 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

นายเชาวลิตร แสงอุทัย

นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยว มีประชากรใช้รถใช้ถนนทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแต่ละวันจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน ควบคู่กับมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและการสัญจรทางน้ำ ทั้งนี้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดชลบุรีนั้น ได้เน้นการทำถนนปลอดภัย ลดจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง แก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ การทำถนนปลอดภัย ยานหานะปลอดภัย การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ ที่เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารไปยังประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ตระหนัก รับรู้ และมีจิตสำนึกความปลอดภัย เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า การบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ส่วนใหญ่มาจากการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด ขณะที่การสัญจรสะดวกขึ้น ถนนกว้างขึ้น จาก 2 เลน เป็น 4 เลน ส่งผลให้รถมักใช้ความเร็วสูงเพราะถนนโล่ง ทำให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท้องถิ่นชุมชนจึงต้องมีการจัดการในพื้นที่อย่างเข้มข้น เพื่อให้ประชาชนปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาที่เปลี่ยนไป เช่น การข้ามถนน การจอด หรือกลับรถ ที่ต้องระมัดระวังมากขึ้น

นอกจากนี้การควบคุมกำกับดูแลและจัดการความเร็วก็ควรเร่งดำเนินการด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว การทำเนินชะลอความเร็ว ป้ายประชาสัมพันธ์ และการประกาศเขตควบคุมความเร็ว โดยเฉพาะเขตเมืองที่ให้ขับขี่ด้วยความเร็วตามกฎหมายแนะนำ คือ 50 กม./ชม. ส่วนเขตนอกเมือง 90 กม./ชม. เพราะยิ่งขับเร็ว ยิ่งรุนแรง โอกาสรอดต่ำมาก ดังนั้นการขับขี่ด้วยคามเร็วที่เหมาะสม ลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยง

พ.ต.ท.ณัฐเศรษฐ์ สาริมาน รองผู้กำกับการจราจร สภ.เมืองชลบุรี กล่าวว่า ถนนเลียบชายทะเล เป็นเส้นทางใหม่ที่มีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางจากตัวเมืองชลบุรีเข้าสู่ถนนสุขุมวิทมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครและอื่นๆโดยรอบได้อย่างสะดวก ใช้เลี่ยงการจราจรที่ติดขัด และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางได้เป็นอย่างดี จึงทำให้รถที่สัญจรใช้ความเร็วเกินกำหนดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตบนถนนเลียบชายทะเล ในปี 2557- 20 เมษายน 2559 เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง เสียชีวิต 7 คน สาเหตุเพราะถนนมีจุดทางโค้งหักศอก ทั้ง 2 ฝั่ง เมื่อรถใช้ความเร็วสูงจะทำให้เสียหลักชนเกาะกลางถนนและเสาไฟฟ้าเกาะกลาง

ทั้งนี้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สภ.เมืองชลบุรีได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนน โดยได้ลงสำรวจพื้นที่จุดเกิดเหตุ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ป้ายเตือนโค้งอันตราย จุดเนินชะลอความเร็ว เพื่อให้รถลดความเร็วตลอดเส้นทาง หลังจากทำการแก้ไข ทำให้รถที่ผ่านเส้นทางนี้ มีการใช้ความเร็วที่ลดลง ส่งผลให้อุบัติเหตุบนถนนลดลงด้วยเช่นกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง