ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมอนามัย ร่วมกับ พอ.สว. จัดงานรณรงค์คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก เพื่อลดการสูญเสียฟันเมื่อเข้าถึงวัยผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่าร้อยละ 37 มีฟันใช้ไม่ถึง 20 ซี่ พร้อมมอบรางวัลผู้สูงอายุ 10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี และ 90 ปี ระดับประเทศ เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ.2560 ว่า วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งวงการทันตแพทย์ไทย และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปีนี้ กรมอนามัยได้ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จัดโครงการรณรงค์คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และให้เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กไปจนสูงอายุ

จากผลการสำรวจสภาวะทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 7 ในปี 2555 พบว่า ผู้สูงอายุมีการสูญเสียฟันทั้งปากร้อยละ 7.2 ยังคงต้องการใส่ฟันเทียมทั้งปากร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 236,000 คน และพบว่าภาคใต้มีการสูญเสียฟันทั้งปากและความต้องการบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากสูงสุด ร้อยละ 11.2 และ 8.8 ตามลำดับ ขณะที่ภาคอื่นๆ ความต้องการบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากเป็นร้อยละ 2.0 - 4.6

“ที่ผ่านมากรมอนามัยร่วมกับวิชาชีพทันตกรรมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อสนองกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ ความว่า “เวลา ไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” ทำให้ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากทั่วประเทศได้รับบริการใส่ฟันเทียมพระราชทานเพื่อการเคี้ยวอาหารแล้วกว่า 390,000 คน ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างชัดเจนทั้งด้านกายภาพ อารมณ์ สังคม ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ให้สิทธิ์ประชาชนได้ใส่ฟันเทียม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการใส่ฟันเทียมทั้งปากให้กับผู้สูงอายุที่มีต้นทุนประมาณ 6,000 บาทต่อคน โดยในปี 2561 ตั้งเป้าใส่ฟันเทียม 40,000 คน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ด้าน ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวเสริมว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการสูญเสียฟันสูงที่สุดถึงร้อยละ 88 เหลือฟันใช้งานไม่ถึง 20 ซี่ ร้อยละ 37 ซึ่งปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่พบได้บ่อย 7 อันดับ ได้แก่ การสูญเสียฟัน ฟันผุและรากฟันผุ เหงือกอักเสบ ภาวะน้ำลายแห้ง แผลและมะเร็งช่องปาก ฟันสึก และโรคช่องปากที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน โดยกรมอนามัยได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชนทุกกลุ่มวัย ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนดูแลทำความสะอาดช่องปากและฟันเป็นประจำวัน แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ด้วยสูตร 2 : 2 : 2 คือ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน แปรงฟันให้ทั่วทุกซี่ทุกด้านนาน 2 นาที และไม่รับประทานอาหารหลังแปรงฟันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติในปีนี้ กรมอนามัย ยังคงจัดการประกวดผู้สูงอายุ 10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี และ 90 ปี ระดับประเทศ เพื่อแบบอย่างที่ดีของการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีตั้งแต่เด็ก ส่งผลให้มีฟันบดเคี้ยวจนกระทั่งถึงสูงอายุ โดยปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศวัย 90 ปี จำนวน 5 ราย ได้แก่

นายก๋อง จันทร์แก้ว จังหวัดเชียงใหม่

นางผิว แก้วประดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเริญ หงส์ขำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายผาย สารธิมา จังหวัดอำนาจเจริญ

และนางบุญชู ศรีลาออน จังหวัดกาฬสินธ์

สำหรับรางวัลชนะเลิศวัย 80 ปี มี จำนวน 5 ราย ได้แก่

นายแยง แซ่ลี้ จังหวัดพะเยา

นางประเทียบ สุขเกื้อ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางมณี จารีมุข จังหวัดระนอง

นางอำนวย งามสมมล จังหวัดสระบุรี

และนายบรรเทิง บุรานนท์ จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สนับสนุนการประกวดผู้สูงอายุฟันดี ผู้ประกอบการแปรงสีฟันที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย ประจำปี 2560 ได้แก่ บริษัทรินทร์โชคชัย จำกัด และหน่วยงานที่สนับสนุนการประกวดผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการบ้านสร้างสรรค์เด็ก สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการส่งเสริมทันตสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย และกิจกรรมแปรงสีฟันเก่าแลกแปรงสีฟันใหม่