รพ.อุทัยธานีทำโครงการ ‘ส่งยาถึงบ้าน’ ช่วยลดแออัดผู้ป่วยนอก

Sat, 2017-11-11 15:36 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รพ.อุทัยธานีเผย ทำโครงการ “ส่งยาถึงบ้าน” ทางไปรษณีย์ได้ผลดี ช่วยลดความแออัดในส่วนงานผู้ป่วยนอก คนไข้พึงพอใจ 100% ตรวจเสร็จกลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอรับยา เฟสต่อไปเตรียมขยายบริการไปกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วให้หมอครอบครัวในพื้นที่ดูแล

นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวถึงโครงการ “ส่งยาถึงบ้าน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย”ว่า เป็นโครงการที่เริ่มทำตั้งแต่เดือน มิ.ย.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ป่วย ลดเวลาการรอรับยา และยังช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในภาพรวม ซึ่งหลังจากเริ่มดำเนินการมา 3-4 เดือน พบว่าผู้ป่วยให้คะแนนความพึงพอใจ 100% ทุกคน

นพ.สุรชัย กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต้องการลดความแออัดของผู้ป่วยนอกในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งกลุ่มงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลอุทัยธานีได้เสนอว่าคนไข้เดิมที่มาตรวจประจำ หากได้กลับบ้านเร็วโดยไม่ต้องมาเสียเวลารอรับยาก็น่าจะเป็นประโยชน์ จึงอนุมัติให้เริ่มทดลองดำเนินการในเฟสแรก เริ่มจากกลุ่มคนไข้ที่รับยาต่อเนื่อง เช่น โรคตา โรคอายุรกรรม โรคทางสูติกรรม และโรคทางจิตเวช ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเข้ามาตรวจกับแพทย์ทุกเดือนอยู่แล้ว แต่เดิมเมื่อตรวจเสร็จก็มีขั้นตอนต้องรอรับยาซึ่งใช้เวลามากพอสมควร แต่โครงการนี้เมื่อตรวจเสร็จแล้ว หากคนไข้สมัครเข้าร่วมโครงการก็สามารถกลับได้เลย ทางโรงพยาบาลจะส่งยาทางไปรษณีย์ไปให้ถึงบ้านภายในเวลา 1-2 วัน โดยมีค่าใช้จ่าย 80 บาทเป็นค่าแพ็คของและค่าส่ง EMS

“คนไข้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องมาตรวจกับคุณหมออยู่แล้ว แต่ช่วยประหยัดเวลาการรอคอย ทำให้ภาพรวมคนไข้เราไม่หนาแน่น งาน OPD ตอนเช้าของเรา ต่อให้พยายามเคลียร์แล้วก็ยังต้องรอรับยาเป็นชั่วโมง แต่โครงการนี้ตรวจเสร็จกลับได้เลย ทำให้ในภาพรวมเราสามารถให้บริการผู้ป่วยได้เร็วขึ้นทั้งระบบ ส่วนผู้ป่วยเองก็ยินดีเพราะไม่ต้องเสียเวลารอนาน เราโทรไปสอบถามก็มีความพึงพอใจ 100% ทุกคน” นพ.สุรชัย กล่าว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวว่า ในระยะเริ่มต้นนี้สามารถจัดส่งยาไปประมาณ 200 ครั้ง/เดือน มีผู้ป่วยเข้าโครงการเพิ่มขึ้นประมาณวันละ 10 คน ถือว่ายังไม่มาก แต่ในเฟสต่อไปจะขยายมายังกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีอาการคงที่แล้วแต่ยังต้องเข้าโรงพยาบาลมารับยาเป็นประจำ ซึ่งหากส่งยาให้ถึงบ้านและมีการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของแต่ละพื้นที่ เชื่อว่าภาพรวมคนไข้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะเพิ่มขึ้นอีกมาก

ขอบคุณภาพจาก facebook นพ.อิทธพร คณะเจริญ กรรมการแพทยสภา

Add new comment