ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปรับโครงสร้าง และแผนกำลังคนใหม่ควบคู่กัน

ล่าสุดวันที่ 30 มีนาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ ว่า สำหรับกฎกระทรวงฯดังกล่าว จะเป็นส่วนของกองสนับสนุนสุขภาพปฐมภูมิอย่างเป็นทางการ ซึ่งจริงๆกระบวนการปรับโครงสร้างได้ผ่านขั้นตอนต่างๆมาค่อนข้างยาวก่อนหน้านี้แล้ว เช่น สำนักสนับสนุนสุขภาพปฐมภูมิ ที่เรียกว่า สสป.  เนื่องจากมีพ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้มีสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพปฐมภูมิ จึงจำเป็นต้องปรับเป็น กอง หรือสำนักใหม่เกิดขึ้น

“ส่วนการปรับโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข ก็จะสอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีฯ เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุข เรามีจำนวนค่อนข้างเยอะ เราก็จะมีการทบทวนในเรื่องบุคลากรด้านสาธารณสุขของทั่วประเทศ อย่างที่ท่านรัฐมนตรีฯเคยนำเรียนก่อนหน้านี้ว่า จะมีร่างกฎหมาย หรือ ร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ที่เรียกว่า ก.สธ.คล้ายของครู เมื่อจะปรับการดูแลบุคลากร สิ่งที่ต้องปรับควบคู่กันคือ โครงสร้าง เพราะหากปรับแต่คน ไม่ปรับโครงสร้างก็จะส่งผลต่อการทำงานได้ ขณะนี้ทั้ง 2 เรื่อง ทั้งการปรับบุคลากรและโครงสร้างจะทำควบคู่
 

อ่านต่อ https://www.hfocus.org/content/2024/03/30123