ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“นพ.กิตติศักดิ์” ยัน กพฉ.ไม่ได้สั่งให้แก้ไขประกาศ สพฉ. เรื่อง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ พ.ศ.2560 ตามที่เครือข่ายกู้ชีพบางส่วนเข้าใจ เพียงแต่สั่งให้ผู้เกี่ยวข้องไปทำความเข้าใจ และหากจำเป็นก็ออกประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (กพฉ.) เกี่ยวกับประกาศ สพฉ. เรื่อง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2560 ที่ผ่านมา ไม่ได้มีมติว่าให้ สพฉ.และองค์กรภาคเอกชนที่คัดค้านประกาศฉบับนี้ไปหารือกันเพื่อแก้ไขประเด็นที่ยังมีความบกพร่องโดยด่วนตามที่เครือข่ายกู้ชีพบางส่วนเข้าใจ แต่จริงๆ แล้วมีมติว่ามอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปทำความเข้าใจกับกลุ่มที่ยังคัดค้าน ส่วนประกาศเรื่อง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ พ.ศ.2560 ที่ กพฉ.ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ก็ยังคงดำเนินการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาโดยไม่ได้ให้แก้ไขแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี หากผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไข ก็สามารถเสนอ กพฉ.เพื่อออกประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้

“รายละเอียดที่ยังไม่เข้าใจกันก็ให้ไปทำความเข้าใจ ผมมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปทำความเข้าใจ ถ้ามีความจำเป็นต้องแก้ไข ก็ให้นำเสนอบอร์ดหรือออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมได้ แต่ประกาศฉบับที่ กพฉ.เห็นชอบก็ต้องประกาศใช้โดยจะมีผลเมื่อครบ 180 วัน แต่ระหว่างนี้ถ้ามีปัญหาก็ทำประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้ แต่ไม่ใช่ไปแก้ไขประกาศฉบับเก่า เพราะหลักการเดิมเราต้องการพัฒนาระบบ คงไม่ไปแก้ตรงนั้นหรอก” นพ.กิตติศักดิ์ กล่าว

นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวอีกว่า กลุ่มที่คัดค้านประกาศฉบับดังกล่าวมีประเด็นการคัดค้านคือ 1. ไม่อยากอบรมเพิ่มเติมแต่ยังทำงานเหมือนเดิม ซึ่ง กพฉ.เห็นว่าการทำงานต้องมีการพัฒนา ประเด็นอยู่ตรงนี้ ถ้ายังไม่อบรมก็ต้องไปอบรม ถ้ายังไม่ได้รับรองก็ต้องไปรับรอง ส่วนเรื่องสีรถ รถเก่าก็ทำงานได้เหมือนเดิมไม่ได้ห้าม คนที่ยังทำงานในปัจจุบันก็ยังทำงานได้ เพียงแต่คนใหม่ที่เข้าสู่ระบบจะต้องเป็นไปตามประกาศก็เท่านั้น

“เพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือต้องไปทำความเข้าใจ แต่ถ้าประเด็นใดที่เห็นควรต้องแก้ไข ก็นำเข้าที่ประชุม กพฉ. กพฉ.บอกให้แก้ไข ก็ทำได้ ไม่มีปัญหา” นพ.กิตติศักดิ์ กล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กพฉ.สั่ง สพฉ.แก้ไขข้อบกพร่องประกาศหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โดยด่วน