ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.นพรัตนราชธานี ชูโครงการ “พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เพื่อรณรงค์เลิกการใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมขยายผลต่อยอด GREEN & CLEEN Hospital

นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ มีผู้มารับบริการจากห้องยาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เฉลี่ยใบสั่งยาประมาณ 300,000 ใบต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาที่จ่ายให้ผู้ป่วย ประมาณ 1,500 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นภาระค่าใช้จ่าย 120,000 บาทต่อปี เมื่อรับยาไปแล้วถุงพลาสติกเหล่านั้นจะกลายเป็นขยะไม่สามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงได้ดำเนินมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา และรณรงค์ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการนำถุงผ้ามาใส่ยา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ตลอดจนมีส่วนร่วมกับมาตรการดังกล่าวโดยนำถุงผ้าที่ไม่ใช้มาบริจาคให้แก่โรงพยาบาล ซึ่งทำให้โรงพยาบาลประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากขึ้น

นพ.สมบูรณ์ กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข การจัดโครงการ “พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” จึงเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการดังกล่าวเปิดตัวเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก คาดว่าหากลดการใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยประสบความสำเร็จ จะเป็นต้นแบบให้โรงพยาบาลอื่นนำแนวคิดดังกล่าวไปขยายผลต่อยอดและปรับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ประชาชนสามารถนำถุงผ้ามาบริจาคได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สอบถามได้ที่ โทร 0- 2517-4270 - 9 ต่อ 1300