ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองเลขาธิการ สปสช.ระบุภาพรวม “คลินิกชุมชนอบอุ่น” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เกณฑ์มาตรฐานบริการ ประชาชนมั่นใจได้ พร้อมชี้กรณีคลิป หมอ-ผู้ป่วย ทำร้ายร่างกาย ขณะใช้สิทธิบัตรทองคลินิกชุมชนอบอุ่นแห่งหนึ่ง รอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

นพ.การุณย์ คุณติรานนท์

นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึงเกณฑ์มาตรฐานคลินิกชุมชนอบอุ่น ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากที่มีการแชร์คลิปโลกโซเชียล กรณี “แพทย์และผู้ป่วยมีวิวาทะ และทำร้ายร่างกายกันในขณะเข้ารับบริการที่คลินิกชุมชนอบอุ่นโดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ว่า คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการคลินิกชุมชนอบอุ่น ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปกติจะมีการตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งในด้านสถานประกอบการ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงบุคลากรทั้งแพทย์และพยาบาลที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพและจำนวนตามที่กำหนด ขณะเดียวกันคลินิกที่ผ่านเกณฑ์และเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการประจำ ยังต้องได้รับการประเมินตรวจสอบทุกปี โดยกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะถูกคัดออก แต่ในเรื่องของอารมณ์และพฤติกรรมเป็นคนละประเด็น คงต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เกิดเหตุได้ประสานมายัง สปสช. โดยขอให้เราเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งทาง สปสช.เขต 13 กทม.ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบตามระบบ โดยขณะนี้เรายังสรุปไม่ได้และคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบก่อน ซึ่งปกติ สปสช.จะกำกับในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานบริการ แต่เรื่องของวิวาทะเป็นอีกประเด็นหนึ่ง

“เรื่องนี้คงต้องแยกเรื่องคุณภาพมาตรฐานกับอารมณ์ เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอยู่แล้ว และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร คงต้องตรวจสอบก่อน เพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจทำให้ประชาชนไม่มั่นใจการรับบริการยังคลินิกชุมชนอบอุ่นและเลือกเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลแทนนั้น นพ.การุณย์ กล่าวว่า การบริการและการดูแลผู้ป่วยของคลินิกชุมชนอบอุ่นส่วนใหญ่ ภาพรวมมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนผู้รับบริการส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ เพราะได้รับบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพมาตรฐาน กรณีที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงส่วนที่น้อยมาก ซึ่งประชาชนยังคงมั่นใจบริการคลินิกชุมชนอบอุ่นได้

ส่วนการที่จะไปรับบริการที่โรงพยาบาลแทนนั้น แน่นอนย่อมมีความแออัดมากกว่า และยังต้องรอคิวนานเพื่อรับการตรวจไม่ถึง 5 นาที เพราะด้วยจำนวนผู้ป่วยที่มาก ดังนั้นในโรคพื้นฐานทั่วไป การรับบริการที่คลินิกชุมชนอบอุ่นย่อมสะดวกรวดเร็วกว่า และเมื่อเกินศักยภาพการดูแลที่คลินิก ก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลตามระบบได้ ขณะเดียวกันยังช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล สามารถดูแลผู้ป่วยได้ละเอียดขึ้น