เปิดตัวศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์ฯ ให้บริการครอบคลุมโรคอื่นๆ นอกเหนือจากมะเร็ง

Sun, 2018-02-04 16:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รพ.จุฬาภรณ์ เปิดตัว ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ รองรับการขยายบริการไปยังโรคอื่นๆ นอกเหนือจากมะเร็ง ชูจุดเด่นเครื่องมือทันสมัย ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด ตา กระดูกและข้อ รวมทั้งตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปด้วย ย้ำรักษาทุกสิทธิในราคาเดียวกับโรงพยาบาลรัฐทั่วไป

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 31 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แถลงเปิดให้บริการ "ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ" อย่างเป็นทางการ โดยศูนย์การแพทย์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายการให้บริการของ รพ.จุฬาภรณ์ ให้ครอบคลุมโรคอื่นๆ ให้มากขึ้นนอกเหนือจากโรคมะเร็งซึ่งเป็นจุดแข็งของ รพ.จุฬาภรณ์อยู่แล้ว

สำหรับศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานบริการระดับตติยภูมิ มีขนาด 50 เตียง ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ ซอย 5 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป รวมทั้งมีศูนย์แพทย์เฉพาะทางประกอบด้วย ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์รังสีวินิจฉัย คลินิกอายุรกรรมทั่วไป คลินิกจักษุ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิคส่งเสริมสุขภาพ คลินิคทันตกรรม และแผนกห้องผ่าตัดรวมถึงแผนกฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนักอัลตร้าซาวน์ทางการแพทย์อีกด้วย

ศ.นพ.นิธิ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นในการเปิดศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ มาจากการที่ในช่วงที่ผ่านมา รพ.จุฬาภรณ์ ได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจนมีผู้ป่วยจำนวนมากที่อาการดีขึ้น มีอัตราการรอดชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเหล่านี้ยังคงต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ ประกอบกับ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ทรงเสด็จไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยและได้รับทราบถึงความทุกข์ของประชาชนอันเกิดจากโรคภัยต่างๆ จึงทรงรับสั่งให้ขยายบริการของ รพ.จุฬาภรณ์ไปยังผู้ป่วยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาอีกด้วย

ทั้งนี้ การให้บริการของศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์จะดำเนินการภายใต้ปรัชญา "เป็นเลิศทุกชีวิต" โดยให้บริการกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฐานะ ไม่ว่าจะรวยหรือจนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ซึ่งผู้ที่เข้ารับบริการ หากใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการก็สามารถเข้ามารับบริการได้เลย หรือหากเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพและสิทธิประกันสังคม ถ้าโรงพยาบาลต้นสังกัดส่งต่อมาก็สามารถรับบริการได้

อย่างไรก็ดี หากผู้ป่วยประสงค์จะ walk in เข้ามารับบริการโดยจ่ายค่าบริการเป็นเงินสดก็สามารถทำได้ โรงพยาบาลจะได้นำเงินส่วนนี้ไปช่วยพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ป่วยรายอื่นๆ ต่อไป ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของที่นี่ก็อยู่ในระดับเดียวกับโรงพยาบาลของรัฐอื่นๆ ทั่วไป ไม่ได้แพงกว่าแต่อย่างใด

ขณะนี้เดียวกัน รพ.จุฬาภรณ์ ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นสถานบริการระดับตติยภูมิขนาด 400 เตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในอีก 4 ปีข้างหน้าอีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-576-6000 หรือแผนกฉุกเฉิน โทร. 06-4585-5191 และเข้าชมเว็บไซด์ที่ www.cra.ac.th

เครื่องเอกซเรย์ในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด

ห้อง CT Scan แผนกรังสี ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Add new comment