ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ.ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพบริการ รพ.พัทลุง มีความพร้อมเป็น Smart hospital ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เตรียมเปิดศูนย์โรคหัวใจ ระยะแรกให้บริการสวนหัวใจได้เมษายนนี้

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าจากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพัทลุง พบว่า มีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบบริการ เพื่อให้เป็นสมาร์ท ฮอสปิตอล (Smart hospital) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการโรงพยาบาลไร้กระดาษ เปลี่ยนระบบข้อมูลของโรงพยาบาลให้เป็นระบบดิจิตัล โดยยกเลิกการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกด้วยกระดาษตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแทน และนำเครื่องช่วยบริการอัตโนมัติมาให้ประชาชนลงทะเบียนรักษา เลือกคลินิกบริการด้วยตนเอง เตรียมขยายระบบให้มีการบันทึกการรักษาทางการพยาบาล (nurse note) ด้วยคอมพิวเตอร์ภายในเดือนเมษายน 2561 พัฒนาการแจ้งเตือนความเสี่ยงทางการแพทย์ต่างๆ (Early warning sign) แก่ผู้ให้บริการและผู้ป่วย เช่น การแพ้ยา การให้ยาซ้ำซ้อน การให้ยาที่มีปฏิกิริยาระหว่างกัน การรักษาที่ปลอดภัย และอื่นๆ ตลอดจนการนำข้อมูลไปบริการประชาชนด้านการนัดหมายแพทย์ และบริการข้อมูลทางสุขภาพบนมือถือต่อไป เปลี่ยนระบบข้อมูลของโรงพยาบาลให้เป็นระบบดิจิตัล 100% ในเดือนกันยายน 2561

นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบบริการสาขาโรคหัวใจ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเปิดศูนย์หัวใจโรงพยาบาลพัทลุง เริ่มให้บริการในวันที่ 17 เมษายน 2561 ให้บริการตลอด 24 ชม. ช่วยให้ประชาชนในเขตจังหวัดตรัง พัทลุง และนครศรีธรรมราชตอนล่างสามารถเข้าถึงบริการโรคหัวใจ ระยะแรกให้บริการสวนหัวใจ และสามารถให้บริการผ่าตัดหัวใจได้ในระยะต่อไป

นพ.เจษฎา กล่าวต่อว่า สำหรับการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 298 เตียงที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้นนั้น ทราบจาก นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุงว่า ประชาชนพัทลุง มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินกว่า 25 ล้านบาท เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปดำเนินการเรื่องสถานที่ก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ด้วยงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 299.4 ล้านบาท ตามสัญญาจะแล้วเสร็จในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563