ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยา พร้อมชวนประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาทุกครั้งที่รับบริการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ร่วมกันลดการใช้พลาสติก ลดโลกร้อน

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตั้งแต่ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการหลายโครงการ อาทิ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้กล่องโฟมใส่อาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นปีละ 2 ล้านตัน แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางชนิดมีสารประกอบที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บางชนิดไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 450 ปี

“การลดภาวะโลกร้อนที่ทำได้ง่าย ทำได้เลย และเกือบทุกโรงพยาบาลได้ทำแล้ว ก็คือการใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติกซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งได้ทำความเข้าใจกับประชาชนในการเตรียมถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลทุกครั้ง และโรงพยาบาลหลายแห่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะพร้อมกันไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนบ้านได้ทราบด้วย” นพ.เจษฎากล่าว