ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดพื้นที่ต้นแบบรถพยาบาลอัจฉริยะ “รพ.วชิระภูเก็ต” ดึงเทคโนโลยีมาสร้างสมองและตาของแพทย์ในรถพยาบาล ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน ทดแทนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีไม่เพียงพอ

รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท เทลลี่ 360 จำกัด ต้นแบบระบบการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center) หรือ AOC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที และลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชน

นพ.เฉลิมพงศ์ สุคนธผล

นพ.เฉลิมพงศ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านมาของไทย มีข้อจำกัดคือภาระงานมากเกินกว่ากำลังบุคลากร โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ที่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินมากกว่าปีละ 6 หมื่นคน ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ แต่มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเพียง 4 คนเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ทำให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตดึงเทคโนโลยี ระบบการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ หรือ AOC มาช่วยพัฒนา และแก้ไขข้อจำกัดของการทำงาน ซึ่งจุดเด่นของระบบนี้คือจะสร้างสมองและดวงตาของแพทย์ให้อยู่ในรถพยาบาลทุกคัน และให้แพทย์ฉุกเฉินหนึ่งคนสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้นกว่าเดิม

นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล

ด้าน นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า ก่อนที่โรงพยาบาลจะนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ ก็ได้ศึกษาและพัฒนามาหลายรูปแบบ เริ่มแรกใช้ระบบวิทยุสื่อสาร ร่วมกับ VDO CALL แต่งานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเราต้องการความรวดเร็วและแม่นยำมากกว่านั้น จึงมาลงตัวที่ระบบ AOC โดยข้อได้เปรียบคือ เจ้าหน้าที่บนรถ สามารถปรึกษาอาการกับแพทย์ที่โรงพยาบาลปลายทาง ผ่านระบบการสื่อสารด้วยภาพและเสียงแบบต่อเนื่องปัจจุบัน (real time) ได้ ซึ่งจะทำให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากไม่สามารถส่งแพทย์ฉุกเฉินไปกับรถพยาบาลได้ทุกครั้ง ส่วนใหญ่แพทย์ต้องคอยตั้งรับอยู่ที่โรงพยาบาล ดังนั้น ระบบ AOC จะช่วยให้แพทย์สามารถติดตามอาการและให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่บนรถพยาบาลทุกคันได้โดยไม่ต้องอยู่บนรถ และสามารถเตรียมการรักษาได้อย่างถูกต้องทันท่วงที

“หลังนำระบบ AOC มาใช้ เพียง 3 เดือน ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในเคสหนักๆ และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ซึ่งมีกว่า 30% ล่าสุดมีผู้ป่วยหัวใจวายเฉียบพลัน ระบบนี้ทำให้แพทย์ที่โรงพยาบาลสามารถอ่านคลื่นหัวใจคนไข้ได้ตั้งแต่อยู่บนรถพยาบาล ทำให้มีการรักษาอย่างถูกจุด เตรียมยาและเครื่องมือในการรักษาไว้รอตั้งแต่ก่อนคนไข้มาถึงโรงพยาล ไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่ห้องฉุกเฉิน เพราะทุกวินาทีของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นมีค่ามาก”

ปัจจุบันโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ติดตั้งระบบ AOC แล้วในรถพยาบาล 9 คัน แต่ก็ยอมรับว่ายังไม่ครอบคลุมทั่วจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตถือเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ และของบประมาณเพิ่มเติม เชื่อว่าในอนาคตจังหวัดภูเก็ตจะสามารถติดตั้ง ระบบ AOC ได้ในรถพยาบาล 24 คัน ครอบคลุมทุกอำเภอ

นายกิจกมน ไมตรี Founder & CEO บริษัท เทลลี่ 360 จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาระบบ กล่าวเพิ่มเติมว่า คิดค้นระบบนี้มา 2 ปี โดยพัฒนาร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีหลายจังหวัดที่ติดตั้งระบบดังกล่าว อาทิ พระนครศรีอยุธยา, เชียงราย และ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการคิดค้นและพัฒนาโดยคนไทย ทำให้งบประมาณในการผลิตลดลง จากเดิมที่ต้องสร้างระบบในรถพยาบาลคันละ 1 ล้านบาท เพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ระบบ AOC ใช้งบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ 450,000 บาท หรือลดลงกว่าครึ่ง แถมยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่า และที่สำคัญเมื่อคิดค้นโดยคนไทย ทำให้ตอบโจทย์ และรู้ถึงธรรมชาติของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง