แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 • เปิดพื้นที่ต้นแบบรถพยาบาลอัจฉริยะ “รพ.วชิระภูเก็ต” ดึงเทคโนโลยีมาสร้างสมองและตาของแพทย์ในรถพยาบาล ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน ทดแทนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีไม่เพียงพอ
  2018-03-10 14:09
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งผลิตและสร้างแรงจูงใจแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งการปรับอัตราค่าตอบแทนและความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ ตอบสนองผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินมากกว่า 35 ล้านครั้งต่อปี รองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และการดูแลประชาชนแบบญาติ
  2017-09-11 20:58
 • สพศท.เผยอุปสรรคดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งปัญหาขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ใน รพศ./รพท. และ รพช. ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน เหตุมีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่จริงเข้ารักษา ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินจริงได้รักษาล่าช้า แถมเจอปัญหาญาติไม่เข้าใจระบบ ไม่พอใจความล่าช้า ก่อพฤติกรรมรุนแรงคุกคามการปฏิบัติงาน เผย “หมอประนอม” รองปลัด สธ.รับปากตั้งคณะทำงานแก้แออัดและปัญหารุนแรงในห้องฉุกเฉินแล้ว
  2016-04-06 20:42
 • “หมอเวชศาสตร์ฉุกเฉิน” เผยการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ต้องยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยและทีมงานเป็นหลัก เน้นการดูแลประชาชนทุกคนอย่าง “เท่าเทียม ทั่วถึง และปลอดภัย” 
  2013-12-08 19:03
 • หนังสือพิมพ์คมชัดลึก - น.ส.นงลักษณ์ พะไกยะ ผู้จัดการสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารับบริการฉุกเฉิน 12 ล้านครั้งต่อปี เป็นผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน ร้อยละ 30 มีเพียงร้อยละ 5-8 เท่านั้นที่นำส่งโดยระบบฉุกเฉิน ที่เกิดจากภาวะโรคอย่างอาการช็อก มีเพียงร้อยละ 30 ที่เกิดจากอุบัติเหตุ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งผลวิจัยพบว่า มีแพทย์ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 306 คน พยาบาล 15,049 คน เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งเป็
  2013-09-24 09:13
 • ถามชาวบ้านว่า ป่วยฉุกเฉินคืออะไร คำตอบที่ได้อาจไม่ตรงกับคำตอบของหมอ เช่น เล็บขบมา 3 วัน จนกลัดหนองปวดระบมขนาดนอนไม่ได้ อย่างนี้ชาวบ้านว่า ฉุกเฉิน ตกเลือดจนแทบเป็นลม ก็ว่าฉุกเฉิน แขนขาอ่อนแรง ชาวบ้านอาจไม่รู้สึกว่าฉุกเฉิน แต่ภาษาหมอว่า ฉุกเฉิน เพราะถ้าเป็นจากหลอดเลือดสมองอุดตันภายใน 3 ชั่วโมงแรก อาจเยียวยาให้กลับไปเหมือนเดิมได้ ไม่พิการหรือถึงตาย
  2013-05-19 11:54