ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (AOC) รพ.วชิระภูเก็ต จังหวัดนำร่องพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุค 4.0 แนะนำไปปรับใช้กับท้องถิ่น

นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี

นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชม ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแห่งใหม่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ที่ติดตั้งระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ หรือ AOC (Ambulance Operation Center) ในฐานะจังหวัดนำร่องพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุค 4.0

โดยจังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดแรกที่นำระบบ AOC มาใช้แบบเต็มรูปแบบ โดยจุดเด่นของระบบนี้คือ เจ้าหน้าที่บนรถพยาบาล สามารถปรึกษาอาการกับแพทย์ที่โรงพยาบาลปลายทางได้ ผ่านระบบการสื่อสารด้วยภาพและเสียงแบบต่อเนื่อง ปัจจุบัน (real time) ซึ่งจะทำให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแพทย์ไม่ต้องไปกับรถพยาบาล แต่จะคอยตั้งรับอยู่ที่โรงพยาบาล เพื่อเตรียมการรักษาที่ถูกต้องทันท่วงที

นพ.กิตติศักดิ์ ชื่นชมวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลและจังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาแพทย์ฉุกเฉินที่มีไม่เพียงพอต่อจำนวนของผู้ป่วยได้ในระดับที่น่าพอใจ พร้อมให้การเสนอแนะเพิ่มเติมว่า จะเป็นการดีหากสามารถนำระบบดังกล่าวไปใช้กับสาธารณสุขส่วนท้องถิ่นได้

นอกจากนี้ นพ.กิตติศักดิ์ ได้เยี่ยมชมหน่วยบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน (Convenient Healthcare) หรือ CHC ที่อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปีวชิระภูเก็ต ที่ช่วยเพิ่มทางเลือกและความสะดวกสบายให้ผู้รับบริการ และตรวจเยี่ยมงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงอาคารศรีพัชรินทร์เพื่อทำเป็นศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพอีกด้วย